Shumeiko, Olha, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi<strong, UkraineISSN: 2256-0629