Zuziak, Tetiana, Vinnytsia Mykhaylo Kotsiubynskyi State Pedagogical University, UkraineISSN: 2256-0629