Karadzhov, Tsanko, Technical University of Gabrovo, BulgariaISSN: 2256-0629