Podorozhnyi, Vadym, Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University, UkraineISSN: 2256-0629