Vyshkivska, Vanda, Dragomanov National Pedagogical University, UkraineISSN: 2256-0629