Gudžinskienė, Vida, Mykolas Romeris University, LithuaniaISSN: 2256-0629