Vyshynskyi, Vitalii, Borys Grinchenko Kyiv University, UkraineISSN: 2256-0629