Izmaylov, Yaroslav, Kryvyi Rih Economic Institute SHEE “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman“, UkraineISSN: 2256-0629