Bondarenko, Yulia, Voronezh State University, Voronezh State Technical University, Russian FederationISSN: 2256-0629