A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

Y

Yahodzynska, Iryna, Borys Grinchenko Kyiv University (Ukraine)
Yakubova, Guzal, Tashkent State Pedagogical University named after Nizami (Uzbekistan)
Yanikov, Mikhail, Pskov State University (Russian Federation)
Yashchuk, Olesya, Kyiv National Aviation University (Ukraine)
Yefimova, Irina, "IATED-Affiliation" M. Auezov South Kazakhstan State University (Kazakhstan)
Yegorova, Irina, Kryvyi Rih Economic Institute of Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman (Ukraine)
Yegorova, Iryna, Kryvyi Rih Economic Institute SHEE “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman“ (Ukraine)
Yermekova, Zhadyra, Eurasian National University named after L.N. Gumilev (Kazakhstan)
Yessimova, Dinara, Pavlodar State University named after S. Toraigyrov (Kazakhstan)
Yuferova, Marina, Yaroslavl State Pedagogical University named after K.D. Ushinsky (Russian Federation)
Yusupova, Olga, Samara State Technical University (Russian Federation)

1 - 11 of 11 Items    


ISSN: 2256-0629