RESPONSIBILITY FOR VIOLATION OF ACCOUNTING LEGISLATION IN LATVIA AND FINLAND

Authors

  • Vladimir Jilkine Dr. iur., юридическая фирма Кари Корхонен, Хельсинки (FI)

DOI:

https://doi.org/10.17770/acj.v4i77.2871

Abstract

Rakstā aplūkota atbildība par grāmatvedības noteikumu pārkāpumiem Latvijā un Somijā. Šādu atbildību lielā mērā ietekmē starptautiskās vienošanās, saskaņā ar kurām valstis apņemas pakāpeniska ieviest vienotus grāmatvedības standartus un sistēmas, kas ļauj automātiskā režīmā apmainīties ar informāciju par ienākumiem un nodokļu maksājumiem. Vienlaikus secināms, ka mūsdienu audita metodika ļauj efektīvi konstatēt grāmatvedības noteikumu pārkāpšanas gadījumus, ja šādas darbības ir vērstas uz izvairīšanos no nodokļiem un apdraud ekonomisko drošību. Raksta ietvaros veiktā likumu grozījumu analīze ļauj izdarīt secinājumu, ka Somijā un Latvijā ir veikti nepieciešamie likumdošanas pasākumi starptautisko grāmatvedības standartu ieviešanai.

Downloads

Download data is not yet available.

References

OECD's Multilateral Competent Authority Agreement for the Common Reporting Standard. http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-framework-for-the-crs/

Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters. http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/

Council Directive 2014/107/EU of 9 December 2014 amending Directive 2011/16/EU as regards mandatory automatic exchange of information in the field of taxation./ Official Journal of the European Union, 16.12.2014, L 359/1

Manabu Sakagami, Hiroshi Yoshimi, Hiroshi Okano, (1999) "Japanese accounting profession in transition", Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 12 Iss: 3, pp. 340 – 357

Council Directive 2011/16/EU of 15 February 2011 on administrative cooperation in the field of taxation and repealing Directive 77/799/EEC. Official Journal of the European Union, 11.3.2011, L 64/1

Communication From The Commission To The European Parliament And The Council on an Action Plan for strengthening the fight against terrorist financing. http://eur-lex.europa.eu;

Fair Taxation: The Commission sets out next steps to increase tax transparency and tackle tax abuse. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2354_en.htm

Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums. 22.10.2015. likums/LV, 222 (5540), 12.11.2015.

Revīzijas pakalpojumu likums. 03.05.2001. likums/LV, 78 (2465), 22.05.2001., Ziņotājs, 12, 21.06.2001.

Par grāmatvedību. 14.10.1992. likums. /Ziņotājs, 44/45, 12.11.1992.

Directive 2009/101/Ec Of The European Parliament And Of The Council of 16 September 2009 on coordination of safeguards which, for the protection of the interests of members and third parties, are required by Member States of companies within the meaning of the second paragraph of Article 48 of the Treaty, with a view to making such safeguards equivalent. OJ L 258, 1.10.2009, p.11.

Council Directive 2014/107/EU of 9 December 2014 amending Directive 2011/16/EU as regards mandatory automatic exchange of information in the field of taxation. Official Journal of the European Union, 16.12.2014, L 359/1.

Council Directive 2011/16/EU of 15 February 2011 on administrative cooperation in the field of taxation and repealing Directive 77/799/EEC. Official Journal of the European Union, 11.3.2011, L 64/1.

Council Directive 77/799/EEC of 19 December 1977 concerning mutual assistance by the competent authorities of the Member States in the field of direct taxation and taxation of insurance premiums.

Там же, статья 16.

https://www.irs.gov/businesses/corporations/foreign-account-tax-compliance-act-fatca

Agreement between the Government of the United States of America and the Government of the Republic of Finland to Improve International Tax Compliance and to Implement FATCA. https://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Documents/FATCA-Agreement-Finland-3-5-2014.pdf

Agreement between the Government of the United States of America and the Government of the Republic of Latvia to Improve International Tax Compliance and to Implement FATCA. https://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Documents/FATCA-Agreement-Latvia-6-27-2014.pdf

Sarbanes-Oxley Act. Enacted July 30, 2002 by the 107th United States Congress.

http://www.ifac.org/system/files/downloads/a012-2010-iaasb-handbook-isa-240.pdf

Krimināllikums. 17.06.1998. likums. /LV, 199/200 (1260/1261), 08.07.1998., Ziņotājs, 15, 04.08.1998. Статья 217. ч. 2, 3.

Republic Of Lithuania Criminal Code. https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/criminal_code_lithuania_en_1.doc

Penal Code. https://www.riigiteataja.ee/en/eli/522012015002/consolide

German Criminal Code. https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html

The Criminal Code of Finland. http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1889/en18890039.pdf

Ответ на запрос автора из канцелярии Верховного суда Финляндии от 8.12.2016.

Решение Верховного суда Финляндии KKO:2015:88 от 4.12.2015. (Decision on Supreme Court of Finland KKO:2015:88 on 4.12.2015.)

Решение апелляционного суда Хельсинки R 15/2030 от 20.05.2016. (Decision of Appeal Court of Helsinki R 16/2030 on 20.05.2016.)

Решение апелляционного суда Хельсинки R 16/358 от 10.11.2016. (Decision of Appeal Court of Helsinki R 16/358 on 10.11.2016.)

Решение уездного суда Эспоо R 16/1226 от 31.03.2016. (Decision of District Court of Espoo R 16/1226 on 31.03.2016.)

Par nodokļiem un nodevām. 02.02.1995. likums/LV, 26 (309), 18.02.1995., Ziņotājs, 7, 13.04.1995. Статья 22.2 Informācijas sniegšana Valsts ieņēmumu dienestam par aizdomīgiem darījumiem, kā arī citiem darījumiem.

Downloads

Published

31.12.2016

Issue

Section

Sub-Branch of Criminal Law

How to Cite

Jilkine, V. (2016). RESPONSIBILITY FOR VIOLATION OF ACCOUNTING LEGISLATION IN LATVIA AND FINLAND. Administrative and Criminal Justice, 4(77), 18-25. https://doi.org/10.17770/acj.v4i77.2871