DEVELOPMENT OF LEGAL REGULATION FOR DRONE AS UNMANNED AIRCRAFT IN LATVIA

Authors

  • Kitija Bite Dr. iur., Bc. paed., Baltijas Starptautiskās akadēmijas docente (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/acj.v4i77.2877

Abstract

In this article the author examines existing and seldom researched issues regarding the legal framework for regulating unmanned aircraft flights, focussing particularly on drone flights. The purpose of the article is to analyse the existing and draft legal framework for regulating unmanned aircraft flights, identifying issues pertaining to drone flight legal regulation and recommending solutions. The author analyses the notion of unmanned aircraft flights, the existing legal framework, draft legal framework and raises concerns regarding the future of drone flights. Currently, there is no definition for unmanned aircraft and drones. The definition is included in the draft provisions; however, the author concludes that this definition can cause problems when trying to extend the rules for drones. For this reason, the author offers to clarify the definition for unmanned aircraft flights which is included in the draft framework. It is necessary to clarify the law "On Aviation" rules, including human rights as threatened interests of unmanned aircraft flights. The author proposes introducing all unmanned aircraft registration and training of unmanned aircraft before obtaining a license. The author also proposes introducing a new profession in the future – drone pilot – for which it would be mandatory to earn a drone pilot license.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Valmierā un Vidzemes reģionā piedāvātās izglītības atbilstība uzņēmēju pieprasījumam un nodarbinātības prognozēm. Pieejams: http://www.valmiera.lv/images/userfiles/cits/Petijums_Darba_tirgus_01_02.pdf [skatīts 06.08.2016.]

Piemēram: http://www.tvnet.lv/zinas/latvija/608620-nato_militaro_sanaksmi_riga_noveroja_ari_aizdomigs_drons [skatīts 16.08.2016.]

Kārtība, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un cita veida lidaparātu lidojumi, kuri nav kvalificējami kā gaisa kuģi: Ministru kabineta 22.11.2016. noteikumi Nr. 737/Latvijas Vēstnesis Nr. 231, 28.11.2016.

Kārtība, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un cita veida lidaparātu lidojumi, kuri nav kvalificējami kā gaisa kuģi: Ministru kabineta 15.08.2006. noteikumi Nr. 656/ Latvijas Vēstnesis Nr. 133, 22.08.2006.

Grozījumi likumā “Par aviāciju”: LV likums/ Latvijas Vēstnesis Nr. 123, 29.06.2016.

Likums “Par aviāciju”: LV likums/ Pārejas noteikumi 33. punkts. Latvijas Vēstnesis Nr. 123, 20.10.1994.

Instrukcijas projekts "Instrukcija par bezpilota gaisa kuģu vai tādu lidaparātu piespiedu nosēdināšanu vai iznīcināšanu, kuri nav kvalificējami kā gaisa kuģi, un incidenta apstākļu noskaidrošanu". Pieejams: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40394207&mode=mk&date=2016-08-02 [skatīts 06.11.2016.]

Gaisa balons. Pieejams: https://lv.wikipedia.org/wiki/Gaisa_balons [skatīts 21.07.2016.]

Metuzāls, S. Cukura odiseja. Pieejams: http://www.diena.lv/dienas-zurnali/herberta-cukura-odiseja-14031296 [skatīts 21.07.2016.]

Likums “Par aviāciju”: LV likums/ Latvijas Vēstnesis Nr. 123, 20.10.1994. Likumā lietotie termini.

Ultravieglo gaisa kuģu lidojumu veikšanas kārtība: Ministru kabineta 17.02.2009. noteikumi Nr. 145/ Latvijas Vēstnesis Nr. 29, 20.02.2009.

Aerostatu lidojumu veikšanas kārtība: Ministru kabineta 15.09.2009. noteikumi Nr. 1050/ Latvijas Vēstnesis Nr. 149, 18.09.2009.

Informācija pieejama: http://internetofthingsagenda.techtarget.com/definition/drone [skatīts 17.08.2016.]

Tirāns, I. Bezpilota lidaparāti Latvijā//Militārais Apskats 2009. Nr. 2, 59. lpp.

Valsts sekretāru sanāksmes 15.09.2016. protokollēmums Nr. 25 “Noteikumu projekts “Kārtība, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un tādu cita veidu lidaparātu lidojumi, kuri nav kvalificējami kā gaisa kuģi”. Pieejams: http://tap.mk.gov.lv/mk/vsssanaksmes/saraksts/protokols/?protokols=2016-09-15#25 [skatīts 03.10.2016.]

Kārtība, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un cita veida lidaparātu lidojumi, kuri nav kvalificējami kā gaisa kuģi: Ministru kabineta 22.11.2016. noteikumi Nr. 737/2. punkts. Latvijas Vēstnesis Nr. 231, 28.11.2016.

Turpat, 60. lpp.

Likums “Par aviāciju”: LV likums/ Latvijas Vēstnesis Nr. 123, 20.10.1994., 47. pants.

Likumprojekta “Grozījumi likumā “Par aviāciju”” anotācija. Pieejams: http://www.saeima.lv/bi8/lasa?dd=LP1437_0 [skatīts 17.08.2016.]

Latvijas Republikas Satversme: LV likums/ Latvijas Vēstnesis Nr. 43, 01.07.1993., 93., 95., 96., 105. un 111. pants.

Likumprojekta “Grozījumi likumā “Par aviāciju”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija). Pieejams: http://titania.saeima.lv/LIVS12/SaeimaLIVS12.nsf/0/2EA9A0037B14EBD5C2257F5500348280?OpenDocument#b [skatīts 16.08.2016.]

Likums “Grozījumi likumā “Par aviāciju””: LV likums/ Latvijas Vēstnesis Nr. 123, 29.06.2016.

Ministru kabineta noteikumu projekta “Kārtība, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un tādu cita veida lidaparātu lidojumi, kas nav kvalificējami kā gaisa kuģi” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija). Pieejams: http://tap.mk.gov.lv/ [skatīts 12.12.2016.]

Likums “Par aviāciju”: LV likums/ Likumā lietotie termini. Latvijas Vēstnesis Nr. 123, 20.10.1994.

Likums “Par aviāciju”: LV likums/6. pants. Latvijas Vēstnesis Nr. 123, 20.10.1994.

Kārtība, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un cita veida lidaparātu lidojumi, kuri nav kvalificējami kā gaisa kuģi: Ministru kabineta 22.11.2016. noteikumi Nr. 737/4. punkts. Latvijas Vēstnesis Nr. 231, 28.11.2016.

Turpat/ 2. punkts.

Valmierā un Vidzemes reģionā piedāvātās izglītības atbilstība uzņēmēju pieprasījumam un nodarbinātības prognozēm. 43., 56. lpp. Pieejams: http://www.valmiera.lv/images/userfiles/cits/Petijums_Darba_tirgus_01_02.pdf [skatīts 06.08.2016.]

Likums “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”: LV likums/ Latvijas Vēstnesis Nr. 105, 06.07.2001.

Transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas, atjaunošanas un iznīcināšanas kārtība: Ministru kabineta 02.02.2010. noteikumi Nr. 103/Latvijas Vēstnesis Nr. 25, 12.02.2010.

Jūras kodekss: Latvijas Republikas likums/Latvijas Vēstnesis Nr. 91, 18.06.2003.

Downloads

Published

31.12.2016

Issue

Section

Sub-Branch of Administrative Law

How to Cite

Bite, K. (2016). DEVELOPMENT OF LEGAL REGULATION FOR DRONE AS UNMANNED AIRCRAFT IN LATVIA. Administrative and Criminal Justice, 4(77), 32-39. https://doi.org/10.17770/acj.v4i77.2877