RAIDERISM IN LATVIA: ITS CIVIL AND CRIMINAL ASPECTS

Authors

  • Jānis Joksts Mg. iur., RSU doktora studiju programmas “Juridiskās zinātnes” doktorants

DOI:

https://doi.org/10.17770/acj.v3i72.4343

Abstract

Raiderism is a type of offense that doesn’t have an exact definition in the law system. Author in his publication on the basis of traditional and non-standard raiderism in the country, analyzes the raiderism direction of criminal behaviors which schemes appear in transactions with real estate, as well as transactions relating to situations of economic and financial nature. Furthermore, in the study as raiderism entities are shown physical as well as legal entities. Due to a greater efficiency to combat raiderism, the author comes to the conclusion that the essential role raiderism containment area is attributed to a series of Latvian criminal provisions creativity, as well as the existing provision of substantial amendments and additions to the introduction of the examination raiderism crime phenomenon in every sector of the economy and the public administration institutions.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Joksts O., Girgensone B. Terminu skaidrojošā vārdnīca civiltiesībās. Rīga, „Drukātava”, 2011., 98. lpp.

Balodis R. Antireiderisma likums ir finiša taisnē, Nacionālā Rīta avīze, 17.10.2012.

Bērziņa I. Viedoklis: Pašmāju «ārvalstu investora» darbībai bijušas smagas sekas. Portāls db.lv, http://www.reiderisms.com/lv/viedoklis-pasmaju-arvalstu-investora-darbibai-bijusas-smagas-sekas/

Tiesa paredzējusi skatīt lietu par "Latvijas Projektēšanas sabiedrības" dalībnieku sapulču lēmumiem, www.abc.lv, 15.10.2013.

Reiderisma shēmā ierautais igauņu „Winergy” vēršas prokuratūrā pret „Norvik banku”, www.delfi.lv, 26.09.2013.

Latvijas Republikas Satversme, www.likumi.lv, stājās spēkā 07.11.1922., Latvijas Vēstnesis Nr.43 (01.07.1993.).

Andrejs Vilks. Krimināltiesiskā politika: diskursa analīze un attīstības perspektīvas. Rīga, 2013., 226. - 227. lpp.

Krimināllikums, www.likumi.lv, stājies spēkā 01.04.1999., Latvijas Vēstnesis Nr.1260/1261 (08.07.1998).

Turpat.

Kriminālprocesa likums, www.likumi.lv, stājies spēkā 01.10.2005., Latvijas Vēstnesis Nr.3232 (11.05.2005.).

Komerclikums, www.likumi.lv, stājies spēkā 01.01.2002., Latvijas Vēstnesis Nr. 2069/2071 (04.05.2000.).

Kriminālprocesa likums, www.likumi.lv, stājies spēkā 01.10.2005., Latvijas Vēstnesis Nr.3232 (11.05.2005.).

Latvijas Republikas Satversme, www.likumi.lv, Latvijas Vēstnesis Nr.43 (01.07.1993.).

Krimināllikums, www.likumi.lv, stājies spēkā 01.04.1999., Latvijas Vēstnesis Nr.1260/1261 (08.07.1998).

O. Joksts, B. Girgensone. Terminu skaidrojošā vārdnīca civiltiesībās. Rīga, „Drukātava”, 2012., 70. lpp.

Downloads

Published

30.09.2015

Issue

Section

Sub-Branch of Criminal Law

How to Cite

Joksts, J. (2015). RAIDERISM IN LATVIA: ITS CIVIL AND CRIMINAL ASPECTS. Administrative and Criminal Justice, 3(72), 10-17. https://doi.org/10.17770/acj.v3i72.4343