Description of Stalin’s Period Architecture in the Soviet Union

Authors

  • Diāna Apele Rezekne Academy of Technologies (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/amcd2014.1324

Keywords:

totalitarian architecture, Stalin’s, architecture, Stalinism architecture, neoclassicism, Stalin’s Empire style, socialistic realism

Abstract

In the history of architecture a majority of researchers chronologically distinguish the term “Stalin’s architecture” from the mid 1930’s to the mid 1950’s. However, the author of the article has chosen the period from the 1950’s to 1960’s because in the further research the selected object shall be the Centre of Culture and Education in Rezekne (former cinema “Zvaigzne”) which was launched only in 1957 and which is an outstanding example of socialistic realism of that time in the architecture of Latvia. The article deals with the implementation of the totalitarian system and its ideology in architecture. The article does not provide detailed and multifaceted analysis of totalitarism – its aim is to explore and analyse the brightest samples of architecture in Moscow, the capital of the Soviet Union, and the Soviet Socialistic Republic of Latvia in the 1950’s and 1960’s during the period of socialistic realism. The methods applied in the research are based on the exploration of scientific and publicistic materials revealing the evidence of the respective period in architecture.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Adamaite, U. (2009). Nams ar raksturu. Skatīts 06.08.2014. http://www.diena.lv/sabiedriba/nams-ar- raksturu-650563.

Dullākie projekti Krievijas vēsturē. (2012). Skatīts 03.08.2014. http://spoki.tvnet.lv/vesture/Dullakie- projekti-Krievijas/266148/1/2.

Ilustrētā arhitektūras vēsture. (2002). Kolas M. redakcijā. Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC. 4. Krastiņš, J. Arhitektūras stili Latvijā. Skatīts 15.07.2014. http://e.znet.lv/Arhitekt_ stili_Latvija_Text.pdf.

Krastiņš, J. (2009). The Building of the Latvian Academy of Sciences in the Context of World Architecture. Architecture and Urban Planning. Vol. 3, p. 67-76.

Krastiņš, J., Strautmanis, I., Dripe, J. (1998). Latvijas arhitektūra no senatnes līdz mūsdienām. SIA „Izdevniecība BALTIKA”.

Krastiņš, J. (2011). Latvijas Zinātņu akadēmijas ēka pasaules arhitektūras kontekstā. Skatīts 03.08.2014. http://www.lza.lv/LZA_VestisA/65_3-4/11_Krastins_ZinAkademijasArhitektura.pdf.

Kultūra Padomju Latvijas okupācijas gados. Skatīts 06.08.2014. www.pavelsjurs.lv/...content/.../10/10-7-latvijas-kultura-okupacijas-laika.

Latkovskis, B. Arhitekts Pēteris Blūms par gaismas pils virsotnes simbolisko sašķelšanu. Skatīts 03.07.2014. http://nra.lv/latvija/84598-arhitekts-blums-mani-soke-gaismas-pils-virsotne.htm.

Sociālistiskais reālisms. (1987). Latvijas Padomju enciklopēdija (9. sēj., 124.-125. lpp.). Rīga: Galvenā enciklopēdiju redakcija.

Lociks, A. Vēlā „Staļinisma arhitektūra” (1945-1955). Skatīts 16.07.2014. https://www.academia.edu/ 2369768/Vela_Stalinisma_arhitektura_1945_-_1955_.

Māksla un vara totalitārajos režīmos un autoritārismā. Skatīts 31.07.2014. http://www.rvvg.lv/ dati/macibas/kulturas.

Vecumnieks, A., Kurpniece, B. (2013). Totalitārisms un mūzika 20. gadsimta kontekstā. Māksla un mūzika kultūras diskursā. Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli, (104.-114. lpp.). Rēzeknes Augstskola: RA izdevniecība.

Zvirgzdiņš, A.(2008).Arhitektūra kā māksla I. Skatīts 31.07.2014. http://www.a4d.lv/lv/raksti/arhitektura _ka_maksla_ii/.

Ахмадуллина, Д. Д. Своеобразие архитектуры неоклассицизма в городе Магнитогорске. Skatīts 31.07.2014. http://archvuz.ru/2005_2/42.

Bceoбщая истopия apхитектуры в 12 томах (1975). H. B. Бapaнов, главный редактор. Mocква: Издательство литературы по строительству, Том 12, Пepвая книгa, cтp. 20.

История советской архитектуры 1917.-1958. (1962). Москва: Государственное издательство литературы по строительству, архитектуре и строительным материалам. 18. Стрельбицкая М. В.

Образ сталинской Москвы. Skatīts 01.08.2014. http://www.muar.ru/publication /text003.htm.

Флирль, Б. (2006). Предисловие к немецкому изданию // Дмитрий Хмельницкий Архитектура Сталина. Психология и стиль. М.: Прогресс Традиция.

Хмельницкий Д. Сталин и архитектура. Skatīts 31.07.2014. http://www.gumer.info/bibliotek _Buks/History/Article/hmeln_starh.php.

Downloads

Published

28.09.2014

How to Cite

Apele, D. (2014). Description of Stalin’s Period Architecture in the Soviet Union. ARTS AND MUSIC IN CULTURAL DISCOURSE. Proceedings of the International Scientific and Practical Conference, 167-176. https://doi.org/10.17770/amcd2014.1324