Vocal longevity phenomenon of the Latvian National opera soloist Karlis Zarins

Authors

  • Zigrīda Krīgere Riga Teacher Training and Educational Management Academy (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/amcd2014.1333

Keywords:

Karlis Zarins, Vocal longevity phenomenon

Abstract

The focus of this paper is the analysis and research of the biographical factors that have influenced the longevity of the voice of opera soloist Karlis Zarins. The following materials have been used: singer biographies, partially structured interviews with K. Zarins and the doctor Dins Sumerags, internet resources, researches regarding factors influencing the voice, materials of vocal methodic, the personal stage experience and the observations from pedagogical practice of the author. It is concluded that the phenomenon of vocal longevity on stage relates to singers whose qualities of voice keep the characteristics of young and thriving voice – the freshness of timbre and endurance in an unusually long period of time, which considerably exceeds the statistical measurements of the average vocal ageing. The longevity of K. Zarins relates to four aspects: congenial physical and musical talents, the influence of social and natural surroundings, the creation of vocal competence during the studies and lifelong learning in professional, artistic and pedagogical areas. In this research, the components influencing K. Zarins phenomenon are observed.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aiello, R. (1994). Music and Language: Parallels and Contrasts. In R. Aiello, & J. Sloboda (Red.), Musical perceptions (p. 40-63). New York: Oxford University Press.

Bela-Krūmiņa, B. (2004). Dzīvesstāsti kā sociāli vēstījumi. Skatītts 24.01.2012. http://www.dzivesstasts.lv/ admin/content_files/Bela_DISERTACIJA.pdf .

Csikszentmihalyi, M. (1997). Creativity. New York: Harper Collins Publishers.

Freeman, S. Herron, J. C.(2007). Evolutionary Analysis 4th ed.: Aging and Other Life History Characteristics. Pearson / Prentice Hall.

Kaktiņš, Ā. (1992). Dzīves opera. Rīga: Liesma.

Kaļķe, B. (2005). Latvijas tautskolotāji 1905. gada revolūcijā. Referāts starptautiskajā konferencē LU “Informācija, revolūcija, reakcija: 1905-2005” (83-88).

Kaplan, H., Hill, K., Lancaster, J., Hurtado, M. (2000). A theory of human life history evolution: Diet, intelligence, and longevity. Evolutionary Anthropology: Issues, News, and Reviews. Volume 9, Issue 4. (p. 156-185). Wiley-Liss, Inc.

Krauja, V. (2005). Latvijas operas leģendai – jubileja! Latvijas Avīze, 06.07.2005.

“Latvijas Vēstneša” tiesību aktu vortāls. Valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju un baleta mākslinieku pabalsta par radošo darbu likums. Skatīts 13.10.2012. http://www.likumi.lv/doc.php?id=90806.

Miller, R. (1993). Training Tenor Voices. New York: Schirmer Books.

Pedagoģisko terminu skaidrojošā vārdnīca. (2000). Sastādījis autoru kolektīvs V. Skujiņas vadībā. Rīga: Zvaigzne ABC.

Raita, S. (2006). 45 gadu krājums. Neatkarīgā Rīta Avīze, 03.03.2006.

Vailds, O. (1976). Doriana Greja ģīmetne. Rīga: Liesma.

Zvidriņš, P. (2006). Demogrāfiskā attīstība Latvijā 21. gadsimta sākumā. Rīga: Zinātne.

Емельянов, В. (2007). Развитие голоса. Координация и тренинг. Издательство Лань.

Мясищев, В., Готсдинер, А. (1976). Что есть музыкальность? Советская музыка. No. 3. 81-85.

Торторелли, В. (1965). Энрико Карузо. Москва: Музыка

Intervija ar Kārli Zariņu Rīgā 2007. gada 16. augustā (autores pieraksts) / diktofona ieraksta atšifrējums (JVLMA arhīvs, L – 11752).

Intervija ar Kārli Zariņu Rīgā 2008. gada 9. septembris (autores pieraksts) / diktofona ieraksta atšifrējums (JVLMA arhīvs, L – 11752).

Intervija ar Kārli Zariņu Rīgā 2008. gada 16. septembris (autores pieraksts) / diktofona ieraksta atšifrējums (JVLMA arhīvs, L – 11752).

Intervija ar Kārli Zariņu Rīgā 2009. gada 4. jūnijs (autores pieraksts) / diktofona ieraksta atšifrējums (JVLMA arhīvs, L – 11752).

Intervija ar Kārli Zariņu Rīgā 2009. gada 29. jūnijs (autores pieraksts) / diktofona ieraksta atšifrējums (JVLMA arhīvs, L – 11752).

Intervija ar Dr. Dinu Sumeragu Rīgā 2007. gada 25. septembrī (autores pieraksts) / diktofona ieraksta atšifrējums (JVLMA arhīvs, L – 11752).

Kārļa Zariņa radošās darbības dienasgrāmatas (K. Zariņa privātais arhīvs).

Downloads

Published

28.09.2014

How to Cite

Krīgere, Z. (2014). Vocal longevity phenomenon of the Latvian National opera soloist Karlis Zarins. ARTS AND MUSIC IN CULTURAL DISCOURSE. Proceedings of the International Scientific and Practical Conference, 127-137. https://doi.org/10.17770/amcd2014.1333