Mythological Themes in Artworks of Ernests Brastins and Arvids Brastins

Authors

  • Austra Celmiņa-Ķeirāne University of Latvia (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/amcd2014.1334

Keywords:

Arvids Brastins, Ernests Brastins, folklore, Latvian mythology, painting, sculpture

Abstract

The aim of the study is to analyse artwork of Ernests Brastins (1892-1942) and Arvids Brastins (1893-1984) from the point of view of content and iconology, and the formal structure of work, which helps to reveal the author’s ideological direction. Using the comparative method, the visual text (artwork) is compared to the verbal (folklore) text, in an attempt to find parallels to the way they reflect Latvian mythological conceptions. An appropriate folksongs and beliefs are chosen for the artwork selected for the analysis, which serve as an explanatory material for the subject. The elements included in the work compositions are analyzed in the context of Latvian symbolic representations of natural phenomenon, godheads of pagan religion of pre-Christianity and ethical values.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bīne, J. (1940). Mitoloģiskie temati mūsu mākslā. Sējējs (2), 126-128.

Brastiņš, A. (1970). Pūķis latviešu folklorā. Labietis (39), 776-792.

Brastiņš, A. (1979). Kas ir Jumis un Jūmala. Labietis (58), 1702-1705.

Brastiņš, E. (1993). Tautai, Dievam, Tēvzemei. Rīga: Zvaigzne.

Erdmane-Hermane, A. (2003). Ernests Brastiņš un tēlotāja māksla. Labietis (106), 3978-3986.

Erdmane-Hermane, A. (2004). Ernests Brastiņš un tēlotāja māksla. Labietis (107), 4017-4026.

Grīna, M. (1983). Arvīda Brastiņa naudas pūķi. Labietis (65), 2016-2019.

Kursīte, J. (1996). Latviešu folklora mītu spogulī. Rīga: Zinātne.

[LD] (1894-1915). Latvju dainas. I–VI sēj. K. Barona un H. Visendorfa sakārtojumā. Jelgava, Sanktpēterburga: Draviņ-Dravnieka spiestuve, Ķeizariskās Zinību Akadēmijas spiestuve.

Leitis, A. (1999). "Mākslinieks, pētnieks, virspriesteris un īsts fauns vienā reizē". No: Ko, tēvzeme, varu tev dot... (atb. G. Medne), (180.-199. lpp.).Valmiera: Valmieras Novadpētniecības muzejs.

[LTT] (1940-1941). Latviešu tautas ticējumi. I–IV sēj. P. Šmita sakārtojumā. Rīga: Latviešu Folkloras Krātuve.

Purvītis, V. (red.), Peņģerots, V. (red.) (1934). Mākslas vēsture. II sēj. Rīga: Grāmatu Draugs.

Siliņš, J. (1988). Latvijas māksla 1915-1940. I sēj. Stokholma: Daugava.

Slavtere, V. (1985). Dedzi, dedzi, uguntiņa! Ritums (399), 47-48.

Strazdiņš, J. (1938). Ernesta Brastiņa darbs mākslā. Labietis (4), 208-211.

Strazdiņš, J. (1939). Tēlnieks Arvīds Brastiņš. Labietis (3), 200-205.

Strazdiņš, J. (1940). Neatkarīgo mākslinieku 35. izstāde. Sējējs (3), 316-317.

Šmits, P. (1928). Koku loma mītos. No: Latvju tautas daiņas. I sēj. (11.-16. lpp.). R. Klaustiņa sakārtojumā. Rīga: Literatūra.

Veselis, J. (1974). Ernests Brastiņš. Atmiņas. Labietis (47), 1147-1151.

Downloads

Published

28.09.2014

How to Cite

Celmiņa-Ķeirāne, A. (2014). Mythological Themes in Artworks of Ernests Brastins and Arvids Brastins. ARTS AND MUSIC IN CULTURAL DISCOURSE. Proceedings of the International Scientific and Practical Conference, 186-191. https://doi.org/10.17770/amcd2014.1334