Orska, Rita, and Aija Vonoga. “PROJEKTS ERASMUS + KA2 NR.2017-1LT01-KA201-035234 ‘MEDIĀCIJAS SISTĒMAS ATTĪSTĪBA IZGLĪTĪBAS SEKTORĀ’”. Education Reform: Education Content Research and Implementation Problems, vol. 1, May 2019, pp. 102-8, https://doi.org/10.17770/er2019.1.4214.