FACILITY OF BIOGAS PRODUCTION IN LATVIA

Authors

  • Vilis Dubrovskis Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LV)
  • Imants Plūme Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LV)
  • Andis Spīdāns Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LV)
  • Indulis Straume Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/etr2007vol1.1717

Keywords:

biogas, energy resources, biomass

Abstract

According to increasing of prices for energy resources, increasing interest for renewable energy resources. As one of the most profitable is biogas production. In this paper is presented potential of biomass for biogas production. It is presented possibility to produce biogas and energy from different recourses and total 156,9 million m3/year. For development of biogas production is necessary financial support, increasing of research works and education.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Vedernikovs, N. Vienlaicīga metanola un furfurola ieguve no lignocelulozi saturošām izejvielām. Alternatīvā enerģija Latvijā, 1999.

Dubrovskis, V. Biogas from landfills in Latvia. International workshop „Utilization of landfill gas for energy production”. Kaunas, 2001.

Dubrovskis, V., Viesturs, U. Lauksaimniecības atkritumu metānrūgšana. Rīga: Zinātne, 1988.

Plūme, I. llgtspējīgas tehnoloģijas lauksaimniecības ražošanas blakusproduktu uzkrāšanai un pārstrādei. RA starptautiskās zinātniski praktiskās konferences „Vide. Tehnoloģija. Resursi.” rakstu krājums. Rēzekne: RA izdevniecība, 1999.

Plūme, I., Plūme, B. Biodegradējamo mājsaimniecības atlikumu utilizācijas tehnoloģiju novērtējums. Rēzekne, 2006.

Gemste, I., Vucāns, A. Notekūdeņu dūņas un to izmantošana. Jelgava, 2002.

Willumsen, H.C. Energy recovery from landfill gas in Denmark and worldwide. Kaunas, 2001.

Dalroth, B.Waste not-Burn it. Energy from waste and biomass.Tallinn, 1998.

Reķis, J. Par enerģijas efektivitāti LIAA. Rīga, 2006.

Downloads

Published

2007-06-23

How to Cite

[1]
V. Dubrovskis, I. Plūme, A. Spīdāns, and I. Straume, “FACILITY OF BIOGAS PRODUCTION IN LATVIA”, ETR, vol. 1, pp. 46–51, Jun. 2007, doi: 10.17770/etr2007vol1.1717.