GEOCHEMICAL INVESTIGATION OF URBANISED TERRITORIES FOR NATURE PROTECTION

Authors

  • Valentinas Kadünas Institute of Geology
  • Alfredas Radzevičius Institute of Geology
  • Vladas Katinas Institute of Geology
  • Ričardas Budavičius Institute of Geology
  • Rimantė Zinkutė Institute of Geology

DOI:

https://doi.org/10.17770/etr1999vol1.1905

Abstract

Complex geochemical investigations including topsoil, river sediments, water and sediments of dug wells that have been accomplished in Panevezys by Geochemistry department of the Institute of Geology are presented. The methods that were used are described and the main obtained results discussed.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Geochemical Atlas of Panevezys, 1997, M 1:25000, Tverkutē, Z. (Panevēžys Municipality), Radzevičius, A., Budavičius, R., Kadūnas, V., Katinas, V., Zinkutē, R. (Institute of Geology), (Vilnius-Panevēžys, in English and Lithuanian), p. 18,25 maps. Hn-60-1996, 1996, ‘Kenksmingos medžiagos. Didžiausia leidžiama ir laikinai leidžiama koncentrācijā dirvožemyje’, (Vilnius), p. 16.

Hn-48-1994, 1994, ‘Kenksmingos medžiagos. Didžiausia leidžiama koncentrācijā ir laikinai leidžiamas lygis žmogaus vartojamame vandenyje’, (Vilnius), p. 42.

Baltakis, V., Radzevičius, A., 1995, ‘Transporta jmoniij. teritorija užterštumas sunkiaisiais metalais ir naftos produktais’, Geologijos mokslo pasiekimai - gamtosaugai, (Vilnius), pp. 16-19.

Kadūnas, V., Katinas, V., Radzevičius, A., Taraškevičius, R., Zinkutē, R., 1995, ‘Metalo apdirbimo ļmoniiļ teritorija grunta užterštumo ekologinis-geocheminis ļvertinimas’, Geologijos mokslo pasiekimai - gamtosaugai, (Vilnius), pp. 13-15. Radzevičius, A., Zinkutē, R., 1995, ‘Nevēžio upēs dugno nuosēdiļ užterštumas pavojingais cheminiais elementais Panevēžio mieste’, Molcslas. Technologija. Verslas, (Pranešimiļ medžiaga (П1), Panevēžys), pp. 52-53.

Zinkutē, R., 1995, ‘Panevēžio miesta dirvožemio geocheminis fonas’, Mokslas, technologija, verslas, (Panevēžys)pp.50-51.

Вредные химические вещества, 1988-1989, (Справочник, Т.1-2, Ленинград: Химия), р. 512.

Методические указания по оценке степени опасности загрязнения почвы химическими веществами, 1987, (Москва), р. 27.

Downloads

Published

1999-06-20

How to Cite

[1]
V. Kadünas, A. Radzevičius, V. Katinas, R. Budavičius, and R. Zinkutė, “GEOCHEMICAL INVESTIGATION OF URBANISED TERRITORIES FOR NATURE PROTECTION”, ETR, vol. 1, pp. 48–56, Jun. 1999, doi: 10.17770/etr1999vol1.1905.