MANAGEMENT OF CULTURAL ENVIRONMENT IN MUNICIPALITY: PROBLEMS AND DEVELOPMENTS

Authors

  • Agrita Ozola Tukuma muzejs (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/etr2005vol1.2139

Keywords:

cultural environment, cultural heritage, values, interpretation

Abstract

The paper deals with management system of cultural environment in municipality and emphasise the actuality of its interpretation. The author has made research of built heritage in Tukums town and defined changes in its cultural environment using methods of field research and analysis of documents, town plans and historical photographs. The research resulted on history of each of buildings in the historical centre of town. The author did case analysis of three interpretation methods used to increase cultural, social and economic value of cultural heritage in old town: museum exhibitions, live performances in the monument and interpretive heritage walk.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Vides aizsardzības politikas plāns Latvijai. LR Vides un reģionālās attīstības min istrija, Rīga, 1995.

Nacionālā programma Kultūra. 2000-2012.LR Kultūras ministrija,Rīga, 2001, 182.lpp.

UNESCO Vispārējā deklarācija par kultūru daudzveidību, UNESCO Ģenerālās Konferences 31.sesijas materiāli, Parīze, 2001 http://www.un.lv/unesco/lv_htm/docs/starptaut_dok.html

Asaris J. Tukuma pilskalna arheoloģiskās izpētes materiāli. Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, Tukuma muzejs, 2000, 2001.

Dimbira I. Tukuma pilsētas vēsturiskais centrs pirmsprojekta izpēte. 2.sēj. 1983., TMNM Za 667.

Centrālais Valsts vēstures arhīvs Pēterburgā 1329. fonds, 179. apraksts, 7. lieta.

Latvijas Valsts Vēstures arhīvs 467. fonds, 3. apraksts, 47. lieta, 1881. gads.

LR Valsts nozīmes kultūras pieminekļu saraksts, 1994.

Eiropas zinātnes programmu projekts „Informācija par muzeja vērtībām tiešsaistē”, „MEANDRA” Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogs.

Ozola A. Tukuma pilsētas attīstība pilsētbūvniecības aspektā. Vēsturiska izpēte Tukuma pilsētas teritorijas plānojumam. Tukuma muzejs, 2002., 26 lpp.

Taylor K. Cultural heritage Management: A Possible Role for Charters and Principles in Asia.// International Journal of Heritage Studies. Vol.10, No.5, December 2004, pp. 456-473.

Bākule I. Rātsnami Latvijas pilsētās. Zinātne, Rīga, 2004.

Tukuma pilsdrupas. Situācijas plāns pirms Tukuma apriņķa tiesas nama būves. 1826.

Latvijas Valsts vēstures arhīvs, 467. fonds, 3. apraksts, 47. lieta.

LR Valsts nozīmes kultūras pieminekļu saraksts, 1994.

Taylor K. Cultural heritage Management: A Possible Role for Charters and Principles in Asia.// International Journal of Heritage Studies. Vol.10, No.5, December 2004, pp.456-473.

Dirveiks I. Rekomendācijas vēsturiskās apbūves rekonstrukcijas darbiem ielas fasādēs. 1993. TMNM Za 1447.

Tukuma pilsētas vēstures ainas. 13.-20. gadsimts Pilsētas vēstures muzejs Pils tornis, 1995, 2001. Za 1053.

Markwell K., Stevenson D., Rowe D. Foortsteps and memories: Interpretting an Australian Urban landscape through Thematic Walking Tours.// International Journal of Heritage Studies. Vol.10, No.5, December 2004, pp.456-473.

Bēts Z. Tukuma ordeņa pils vēsturiskās izpētes materiāli.1978. TMNM Za 669.

Tukuma pilsētas vēstures muzeja Pils tornis rekonstrukcijas projekts. LR Pieminekļu restaurācijas zinātniskās institūts, 1978.

Tukuma muzeja darba plāni un atskaites. 1989.-1995. Tukuma muzeja arhīvs.

Tukuma muzeja apmeklētāju reģistrācijas grāmata. 1995. Tukuma muzeja arhīvs.

Tukuma muzeja gada atskaites. 1995.-2004. Tukuma muzeja arhīvs.

Trimarchi M. Regulation, Integration and Sustainability in the Cultural sector.//International Journal of Heritage Studies. Vol.10, No.5, December 2004, pp.401-415.

Tukuma muzeja gada atskaites. 1995.-2004. Tukuma muzeja arhīvs.

Tukuma muzeja izstādes „Tukuma Viesīgā biedrība” materiāli.2003.- Tukuma muzeja zinātniskais arhīvs.

Intervijas ar Pils torņa apmeklētājiem pēc teātra izrādēm. 2002. gada jūlijs- 2003. gada jūlijs.

Trimarchi M. Regulation, Integration and Sustainability in the Cultural sector.//International Journal of Heritage Studies. Vol.10, No.5, December 2004, pp.401-415.

Trimarchi M. Regulation, Integration and Sustainability in the Cultural sector.//International Journal of Heritage Studies. Vol.10, No.5, December 2004, pp.401-415.

Tukuma muzeja gada atskaites. 2003., 2004. Tukuma muzeja arhīvs.

Tukuma muzeja gada atskaites. 1985.-2004. Tukuma muzeja arhīvs.

Ēka Brīvības laukumā 21. Vizuālās izpētes projekts. AIG, Rīga, 2004.

Downloads

Published

2005-06-18

How to Cite

[1]
A. Ozola, “MANAGEMENT OF CULTURAL ENVIRONMENT IN MUNICIPALITY: PROBLEMS AND DEVELOPMENTS”, ETR, vol. 1, pp. 195–206, Jun. 2005, doi: 10.17770/etr2005vol1.2139.