(1)
Atstāja, D. VIDES AIZSARDZĪBAS TEORIJA, PRAKSE UN PIEREDZE STUDIJU PROCESĀ THEORY, PRACTICE AND EXPERIENCE OF ENVIRONMENT PROTECTION IN STUDY PROCESS. ETR 2015, 2, 127-133. https://doi.org/10.17770/etr2009vol2.1011.