[1]
D. Atstāja, “VIDES AIZSARDZĪBAS TEORIJA, PRAKSE UN PIEREDZE STUDIJU PROCESĀ THEORY, PRACTICE AND EXPERIENCE OF ENVIRONMENT PROTECTION IN STUDY PROCESS”, ETR, vol. 2, pp. 127–133, Aug. 2015, doi: 10.17770/etr2009vol2.1011.