THE QUALITY OF WELL WATER IN THE SPRUZEVA VILLAGE

Authors

  • Jūlija Zeļča Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
  • Ērika Teirumnieka Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

DOI:

https://doi.org/10.17770/het2018.22.3613

Keywords:

well, Spruzeva, drinking water

Abstract

The article contains information on the water quality of Spruzeva village wells, which was determined by chemical and microbiological indicators. Methods of detection have been described. The analysis of the obtained chemical and microbiological research results and comparison with the drinking water quality targets were carried out. Since microbiological and chemical contamination has been detected in the studied wells, proposals have been made to improve water quality.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Kaksis Ā., Ķīmija 10. klasei, Lielvārds, 2009, 108 – 110

Eiropas Sociālā fonda projekts "Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana"(vienošanās Nr.2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/IPIA/VIAA/001) Profesionālās kvalifikācijas eksāmena praktiskās daļas uzdevumu komplekti. Pieejams: http://visc.gov.lv/profizglitiba/eksameni/dokumenti/projekts/kim_pke/prakse.pdf

Eiropas Sociālā fonda projekts “Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide” Nr.2010/0096/1DP/1.2.1.2.3./09/IPIA/VIAA/001 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Skolotājs” studiju atbalsta materiāli studiju kursā „Eksperimenti dabaszinībās skolā I” SPEKTROFOTOMETRIJAS PAMATI

P. Dowling, B. Moran, E. McAuley , P. Meleady , M. Henry , M. Clynes , M. McMenamin , N. Leonard , M. Monks , B. Wynne , P. Ormond, A. Larkin. Quantitative label-free mass spectrometry analysis of formalin-fixed, paraffin-embedded tissue representing the invasive cutaneous malignant melanoma proteome. 2016 (angļu valodā).

Testēšanas metodes. Pieejams: http://www.pienslabs.lv/metodes.php

T. Garcia-Armisen, P. Servais. Atbilstošās E.coli un enterokoku punktu un neitrālu avotu ietekmes lielā urbanizētā baseinā (Seinas upe, Francija)2016 (angļu valodā).

Lekcija “Notekūdeņu attīrīšana’’. Pieejams:http://www.geo.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/gzzf/zinas/18-LEKCIJA-Notekudenu_attirisana.pdf

Aku ūdens attīrīšana. Pieejams: http://vodopodgotovka-vodi.ru/ochistka-vody/ochistka-vody-iz-kolodca (krievu valodā).

Referāts: Dzeramā ūdens kvalitāte un cilvēka veselība. 2005. Pieejams: http://www.bestreferat.ru/referat-59960 (krievu velodā).

A.V. Abramova, V. O. Abramovs, V. M. Bajazitovs, R.V. Nikonovs. Ūdens aku reģenerācijas metode, pamatojoties uz trieciena viļņiem un ultraskaņu.2016 (angļu valodā).

Downloads

Published

2018-04-25

Issue

Section

Environmental protection, engineering