COMPLEX ASSESSMENT OF THE ENVIRONMENTAL QUALITY OF THE FORMER PETROL STATION TERRITORY IN JEKABPILS CITY AND POSSIBLE REVITALISATION SOLUTIONS

Authors

  • Aleksandrs Volkovs Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
  • Ivars Matisovs Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

DOI:

https://doi.org/10.17770/het2018.22.3616

Keywords:

degraded territory, petrol station, revitalization, urban environment, Jekabpils

Abstract

The paper presents the results of the investigation and the environmental assessment of the degraded territory, namely, the former petrol station in Jekabpils city. During the research development, the information on the degraded territory, territorial planning of the city and possible territory revitalization measures was gathered. The assessment of the degraded territory and its objects and the chemical analysis of soil samples has been conducted, possible revitalization solutions of the degraded territory in accordance with the territorial planning of the city and the estimated costs were analyzed and proposed. The paper contains photographs of the degraded territory under study and its cartographic location in Jekabpils city.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ēku un būvju nojaukšana. (2008). E būvvaldība. http://www.ebuvvadiba.lv/lv/pakalpojumi/eku-un-buvju-nojauksana.html, sk. 03.01.2018.

Osvalde, A., Karlsons, A., Pormale, J., Nollendorfs, V. (2010). Renovation of extracted high bogs in Latvia: mineral nutrition and ecological aspects of American cranberry cultivation. Anadolu J. Agric. Sci., 25, S-2, 120-125.

Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu datu bāze; http://oas.vdc.lv:7779/lva/ppv_read_pub/, sk. 03.01.2018.

Specifiskā atbalsta mērķa 6.1.4. „Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” pasākuma 6.1.4.2. „Nacionālas nozīmes attīstības centruintegrēšana TEN-T tīklā” sākotnējais novērtējums. (2015). SIA „Konsorts”. Rīga.

Tilta pār Daugavu un piebraucamo ceļu būvniecība un ceļu rekonstrukcija Jēkabpilī. (2012). Vides pārraudzības valsts birojs. http://www.vpvb.gov.lv/lv/ivn/projekti/?status=3&id=965, sk. 17.01.2018.

Vispārīgie būvnoteikumi. (2014). Ministru kabineta noteikumi Nr.500, 19. augustā. http://likumi.lv/doc.php?id=269069.

Zemes pārvaldības likums. (2015). Latvijas republikas Saeimas likums Nr. 228, 15 novembrī. http://likumi.lv/doc.php?id=270317.

Downloads

Published

2018-04-25

Issue

Section

Environmental protection, engineering