POSSIBLE SOLUTIONS FOR PREVIOUS LIVANU BIOCHEMICAL FACTORY TERRITORY RECONSTRUCTION

Authors

  • Ilze Luksta Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
  • Ivars Matisovs Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

DOI:

https://doi.org/10.17770/het2018.22.3624

Keywords:

brownfield, brownfields revitalization, Livanu Biochemical factory

Abstract

This article summarizes and analyzes the available information about previous Livanu Biochemical factory current situation and offer opportunity for reconstruction solutions. On-site done therritorial condition determation- air and soil quality testing. Based on gained information, developed three possibilities about therritorial reconstruction solutions.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Kļaviņš, M. (2008) Vides zinātne. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds.

Kļaviņš, M., Zaļoksnis, J. (2010) Vide un ilgtspējīga attīstība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds.

Melecis, V. (2011) Ekoloģija. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds.

Wall, D.H.(2012) Soil ecology and ecosystem services. Oxford: Oxford University Press.

LR MK noteikumi Nr. 804. ”Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem”.

Brownfield land. http://commin.org/en/bsr-glossaries/national-glossaries/latvia/degradeta teritorija.html [skatīts 27.11.2017.]

Būvgružu pārstrāde http://www.buvgruzi.lv/services [skatīts 07.01.2018.]

Ķērpji http://latvijas.daba.lv/augi_senes/kjerpi/psvk.shtml [skatīts 03.01.2018.]

Līvānu karte. http://www.livani.lv/upload/kartes/livani_20.gif[skatīts 11.11.2017.]

Līvānu novada teritorijas plānojums 2012. – 2024. gadam. http://www.livani.lv/upload/faili/dome/teritorijas_planojums_jaunais/4-dala-Parskats-Livani-31-08.2012.pdf[skatīts 01.11.2017.]

Noliktava http://3pl.ru/lv/pakalpojumi/noliktavas-pakalpojumi/ [skatīts 04.01.2018.]

Peintbola laukums http://www.aacj.lv/par-mums/es-fondu-apguve/ [06.01.2018.]

Rīgas pilsētas degradēto objektu un teritoriju revitalizācijas programma. http://www.sus.lv/sites/default/files/media/faili/degradeto_teritoriju_revitaliz_pr_.pdf

World Competitiveness Centre - International Institute for Management Development (IMD).http://www01.imd.ch/wcc/online/ [skatīts 27.11.2017.]

Zāliena ierīkošana http://www.jaunberzi.lv/cenas [skatīts 07.01.2018]

Downloads

Published

2018-04-25

Issue

Section

Environmental protection, engineering