ASSESSMENT OF THE ENVIRONMENTAL ELEMENTS PERFOMANCE EFFECTIVENESS IN LAND DRAINAGE SYSTEMS

Authors

  • Inita Lomanovska Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
  • Ērika Teirumnieka Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

DOI:

https://doi.org/10.17770/het2018.22.3625

Keywords:

eitrofikācija, videi draudzīgi elementi, sedimentācijas baseins, akmens krāvumi, divpakāpju meliorācijas grāvji, meandri, kontrolētā drenāža, mākslīgie mitrāji

Abstract

Viena no būtiskākajām problēmām saistībā ar ūdeņiem ir eitrofikācija. Eitrofikācija ir ūdens avotu pastiprināta aizaugšana. Lai samazinātu eitrofikācijas procesus ūdensnotekās izbūvē videi draudzīgus meliorācijas elementus: sedimentācijas baseinu, akmens krāvumu, divpakāpju meliorācijas grāvjus, meandrēšanu, kontrolēto drenāžu, mākslīgos mitrājus [5].Pēc videi draudzīgo meliorācijas elementu izveides, ūdensnotekā palielinās uzkrātās augu barības vielas, tāpēc ir jānodrošina to tālākais apsaimniekošanas process [2]. Raksts satur informāciju par Latgales reģionā pielietotajiem vides elementiem. Tiek veikta informācijas apkopošana, analīze un izvērtēšana par vides elementu efektivitāti. Sniegti priekšlikumi par veids elementu izbūvi un priekšrocībām.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam ”Ieguldījumi materiālajos aktīvos”: LR MK noteikumi Nr. 600. Konference Smiltenē 08. februāris 2018.

Meliorācijas likums. Skatīts internetā: https://likumi.lv/doc.php?id=2039

Owenius S., van der Nat D., Measures for water protection and nutrient reduction. Project Report - Baltic Compass, Work Package 3. 57 p., 2011.

United States Environmental Protection Agency (USEPA), Two-stage ditch design. Helping nature improve the function of agricultural drainage ditches. The Nature Conservancy, 2015.

Urtāns A.V., Urtāne L., Vadlīnijas bioloģiskās daudzveidības uzturēšanai un plūdu risku mazināšanai, 78.lpp., 2017.

Downloads

Published

2018-04-25

Issue

Section

Environmental protection, engineering