DRINKING WATER MICROBIOLOGICAL CONTAMINATION IN WELLS

Authors

  • Tatjana Blohina Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
  • Ināra Laizāne Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

DOI:

https://doi.org/10.17770/het2018.22.3629

Keywords:

drinking water, health, household wells, microbiological contamination

Abstract

This article is about very important topic, about water microbiological contamination in wells in village side. Water samples were tested with Idexx metoth “Colilert - 18”test, that is ISO (International Organization for Standardization) standard 9308-2:2012 for detecting total coliforms and E.coli in water. This tests allows know answer about water microbiological contamination in 18h. The article tells about this test method and how this method works. Summary were tested five water samples. In all samples were found total coliforms, but E.coli was not found. This means that analyzed water is contaminated.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Dzeramā ūdens kvalitātes nodrošināšanas rokasgrāmata, 2004. 1. sējums, Pasaules Veselības organizācija. Ženēva (krievu valoda).

Ministru kabineta noteikumi Nr. 671, (2017). Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība. (sk. 09.03.18) Latvijas Republikas Saeimas likums. "Latvijas Vēstnesis", Nr. 228 (6055), 16.11.2017.https://likumi.lv/ta/id/295109-dzerama-udens-obligatas-nekaitiguma-un-kvalitates-prasibas-monitoringa-un-kontroles-kartiba

Mikroorganismu noteikšanas metode “Colilert - 18”. https://www.idexx.com/en/water/water-products-services/colilert-18/

Downloads

Published

2018-04-25

Issue

Section

Environmental protection, engineering