APPLICATION OF SUSTAINABLE RAINWATER MANAGEMENT PRACTICES TO PREVENT FLOOD RISKS IN J. ALUNANA PARK

Authors

  • Andra Dunda Rezekne Academy of Technologies (LV)
  • Ivars Matisovs Rezekne Academy of Technologies (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/het2020.24.6763

Keywords:

Floods, flood waters, sustainable rainwater management, River Veseta, water for watering

Abstract

Using the principles of sustainable rainwater management systems, to find solutions for the prevention of floods and floods in the Veseta River in the territory of Madona district, Kalsnava parish, Jaunkalsnava village Juris Alunāns park. Latvia is rich in natural water resources, but climate change forecasts show that problems are possible. Aware that water is a natural resource that must be used conscientiously and responsibly, flood and flood waters should be seen as a resource. Such a resource needs to be used efficiently by sustainable rainwater systems. Water is an independent and irreplaceable need for plants, so the use of flood and flood water in the nursery irrigation system can be considered as a rational and efficient method. Historical research provides support for the potential of treated wastewater or accumulated rainwater. Such waters can be a source to provide plants with water while reducing the amount of fertilizer used.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Vesetas palienes purvs, https://www.ldf.lv/sites/default/files/faili/Publikacijas/Brosuras/vesetas_palienes_purvs_lv.pdf

Ūdens apsaimnikošanas likums;https://likumi.lv/ta/id/66885-udens-apsaimniekosanas-likums

Bruģina V., Vindele L., Dabas resursu ekonomiskā analīze Vidzemes reģiona rajonos. RTA konferences materiāli 2013.g. http://journals.ru.lv/index.php/ETR/article/view/1744/1564

Vucāne R. Atjaunojamā dabas resursa – atmosfēras nokrišņu tehnoloģiskās izmatošanas iespēju izpēte Vidzemes apstākļos. Cilvēks. Vide. Tehnoloģijas 18 Startautiskās studentu zinātniski praktiskās rakstu krājums. © Rēzeknes Augstskola, Rēzekne, RA Izdevniecība, 2014.g 139-146lpp.

Štāle I.; Latvijā ir iespējams efektīvāk izmantot ūdens resursus. Diena 2019 (03.12.2019.)

Kovaļova O. Ģeomātikas metožu pielietojums Daugavas applūšanas riska zonu novērtēšanai – Nīcgales posmā Eiropas plūdu direktīvas kontekstā. Cilvēks. Vide. Tehnoloģijas 14 Startautiskās studentu zinātniski praktiskās rakstu krājums. © Rēzeknes Augstskola, Rēzekne, RA Izdevniecība, 2010.g 160-166 lpp.

Drain for life autoru kolektīvs. Ilspējīga lietus ūdeņu apsaimniekošana Rokasgrāmata. 2013.g. http://drainforlife.eu/attachments/article/42/IL%C5%AAA%20dizaina%20vadl%C4%ABniju%20rokasgr%C4%81mata.pdf

Nravils M. Ūdens resursu piemērotība laistīšanai. 2019.g.http://new.llkc.lv/lv/nozares/augkopiba/udens-resursu-piemerotiba-laistisanai

Downloads

Published

2020-04-22

Issue

Section

Mechatronics, production technologies and environmental protection

How to Cite

[1]
A. Dunda and I. Matisovs, “APPLICATION OF SUSTAINABLE RAINWATER MANAGEMENT PRACTICES TO PREVENT FLOOD RISKS IN J. ALUNANA PARK”, HET, no. 24, pp. 129–134, Apr. 2020, doi: 10.17770/het2020.24.6763.