THE INFLUENCE OF PROBATION PROGRAMMES ON THE LAW OFFENDER AND ENFORCEMENT OF THE SENTENCE

Authors

  • Dagne Bondareva Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (LV)
  • Modris Marcinkevičs Zinātniskais vadītājs, Mg.iur., docents (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/iss2017.3018

Keywords:

law offender, motivation, probation programme

Abstract

In the article, there is analysed motivating change of law offender after participation in probation programme. The programme of probation leaves a positive effect on those law offenders who have got inner motivation - to acquire new knowledge, skills and make change in their life. Whereas, the programmes of probation do not achieve their aim if the law offender has a negative external motivation - lacks confidence about the effectiveness of the programme considering it as a formal sanction. Therefore, overall it can be said that the programmes of probation are effective for motivated clients. The results and conclusions of the research can be used in completion and further development of the probation programmes.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Kārtība, kādā Valsts probācijas dienesta amatpersonas nodrošina probācijas programmu īstenošanu. Nr.90005-5.1/2; 01.04.2008., VPD.

Uzraudzības un probācijas programmu īstenošanas kārtība. Nr.9005-5/8; 26.07.2012., VPD.

DOWDEN, C., ANDREWS, D. A. The Importance of Staff Practice in Delivering Effective Correctional Treatment: A Meta Analytic Review of Core Correctional Practice. [online] International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology. 2014. 293 p. [cited 03.05.2017.]. Available from Internet: https://www.ncbi.nlm.nih.gov (Valsts probācijas dienesta tulkojums)

LAPIŅA, K. u.c. Probācijas programmu īstenošanas kvalitātes paaugstināšana. Probācijas programmu kvalitātes novērtēšanas metodoloģija. Rīga: Valsts probācijas dienests, 2011. 8.lpp.

ĻUBENKO, J. u.c. Par probācijas programmu “Cieņpilnu attiecību veidošana”, “Emociju menedžments” un “Vielu lietošanas menedžments” novērtējumu. Rīga: Valsts probācijas dienests, 2014. 97 lpp.

MATTHEWS, B., HUBBARD, D.J., LATESSA, E. Using evaluability assessment to improve correctional programming. The Prison Journal, 2001. 512 p. (Valsts probācijas dienesta tulkojums)

NESOVIC, A. Psychometric evaluation of the Correctional Program Assessment inventory. Canada: Ontario, Carleton University, 2003. 121 p. (Valsts probācijas dienesta tulkojums)

ORLOVSKA, M. Probācijas klientu dalības sociālās uzvedības korekcijas programmās saistība ar noziedzīgā nodarījuma recidīvu. Rīga: Valsts probācijas dienests, 2016. 116 lpp. Nepublicēts.

Probācijas programmu īstenošanas rokasgrāmata: metodiski informatīvs materiālu krājums. Rīga: Valsts probācijas dienests, 2010. 262 lpp. Nepublicēts.

ZAVACKIS, A. u.c. Probācijas klientu lietu vadītāju priekšstati un attieksme pret probācijas programmām. Rīga: Valsts probācijas dienests, 2016. 61 lpp. Nepublicēts.

Downloads

Published

2017-05-20

Issue

Section

Law Science