PECULIARITES OF INFLICTION OF ADMINISTRATIVE PUNISHMENT FOR DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL

Authors

  • Margarita Božko-Čače Rezekne Academy of Technologies

DOI:

https://doi.org/10.17770/iss2018.4270

Keywords:

administrative violation, alcohol, road traffic, fine, vehicle

Abstract

The goal of the research – to study of the peculiarities of the administrative punishment for driving of a vehicle under the influence of alcohol, revelation and analysis of problems and elaboration of suggestions. The author studied the types of punishment applicable for administrative violation provided for by the Part three and four of the Section 14915 of the Latvian Administrative Violations Code, explored the statistical data, compared the punishments for driving of a vehicle under the influence of alcohol with other countries, elaborated suggestions for achieving the goal of the punishment. Duplication of administrative punishments or driving of a vehicle under the influence of alcohol did not achieve the goal of punishment, namely, to significantly reduce and prevent violators from committing the administrative violation. The research has practical importance as it provides solutions how to improve the situation in the road traffic field, preventing violators from driving of a vehicle under the influence of alcohol.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ceļu satiksmes noteikumi (02.06.2015.). LR Ministru kabineta noteikumi Nr.279 ar grozījumiem 31.08.2017. https://likumi.lv/ta/id/274865-celu-satiksmes-noteikumi, sk. 15.03.2018.

Krimināllikums (17.06.1998.). LR likums ar grozījumiem 26.04.2018. https://likumi.lv/doc.php?id=88966, sk. 05.03.2018.

Latvijas Administratīvo pārkāpuma kodekss (07.12.1984.). LR likums ar grozījumiem 11.01.2018. https://likumi.lv/doc.php?id=89648, sk. 25.03.2018.

Aperāne, K., Litvins, G. (2010). Administratīvā pārkāpuma lietvedība ceļu satiksmē. Rīga: Jelgavas tipogrāfija. 184 lpp.

BNN (21.06.2012.). Cik promiles var atļauties šoferis? http://bnn.lv/cik-promiles-drikst-es-valstis-72205, sk. 10.04.2018.

Briede, J., Danovskis, E., Kovaļevska, A. (2016). Administratīvās tiesības. Rīga: Tiesu namu aģentūra. 351 lpp.

Eurostat (2018). Minimum wage statistics. Retrieved 26.04.2018 from http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Minimum_wage_statistics

Latvijas darba devēju konfederācija (2018). Ekonomiskās un finanšu aktualitātes datos par Latviju, Eiropu un pasauli. http://www.lddk.lv/lapa/ekonomista-blogs/, sk. 26.04.2018.

Luksa, M. (17.02.2016.). Latvijas šoferis Eiropā: kā nezināšanas dēļ neiedzīvoties sodā. http://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/277032-latvijas-soferis-eiropa-ka-nezinasanas-del-neiedzivoties-soda/, sk. 10.04.2018.

Tiesu informācijas sistēma (2018). Statistika. https://tis.ta.gov.lv/, sk. 15.03.2018.

TV NET (16.10.2015.). Ar ko jārēķinās dzērājvadītājiem un ātrumpārsniedzējiem Baltijā? http://www.tvnet.lv/auto/cilveks_un_auto/580224-ar_ko_jarekinas_dzerajvaditajiem_un_ atrumparsniedzejiem_baltija, sk. 10.04.2018.

TV NET (30.06.2016.). Promiles un auto vadīšana Eiropā – dažādas prasības un sodi. http://www.tvnet.lv/auto/cilveks_un_auto/614812-promiles_un_auto_vadisana_eiropa_dazadas_prasibas _un_sodi, sk. 10.04.2018.

Vilks, A. (1998). Kriminoloģija: mācību grāmata juridiskām augstskolām un fakultātēm. Rīga: Nordic. 512 lpp.

Мирошкин, A. (30.11.2012). Как накажут пьяных водителей в разных странах? Полученное 14.04.2018 из https://auto.tut.by/news/road/323038.html

Попков, Е. (24.08.2017). Рейтинг наказаний за пьяное вождение. Полученное 14.04.2018 из https://www.zr.ru/content/articles/907971-rejting-nakazanij-za-pyanoe-vo/

Transportal (2015). Как наказывают за пьянство за рулем в различных странах мира. Полученное 14.04.2018 из http://www.transportal.by/obsujdaem/kak-nakazyvayut-za-pyanstvo-za-rulem-v-razlichnykh -stranakh-mira.html

Downloads

Published

2019-03-19

Issue

Section

Law Science