GREAT PUBLIC PROCUREMENT PROBLEM

Authors

  • Ilona Mironova Rezekne Academy of Technologies

DOI:

https://doi.org/10.17770/iss2018.4283

Keywords:

green public procurement, requirements and evaluation criteria

Abstract

The topic of work is topical in the field of administrative law. This work analyzes and analyzes the application of Green Public Procurement to problems, the application of which is set out in the new Public Procurement Law and Cabinet Regulation No. 353 of 20 June 2017 Requirements for Green Public Procurement and the Procedure for their Application. The positive and negative aspects that have been identified in the practical application of the Public Procurement Law and mentioned in the Cabinet of Ministers regulations are analyzed and described.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība (20.06.2017.). Ministru kabineta noteikumi Nr. 353. https://likumi.lv/ta/id/291867-prasibas-zalajam-publiskajam-iepirkumam-un-to-piemerosanas-kartiba//, sk. 03.05.2018.

Publisko iepirkumu likums (15.12.2016.). LR likums. https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums//, sk. 03.05.2018.

Eiropas Komisija (2016). Zaļais iepirkums. Rokasgrāmata par zaļo publisko iepirkums, 75 lpp. http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_lvpdf/, sk. 03.05.2018.

Iepirkumu uzraudzības birojs (2018). Zaļais iepirkums Eiropas Savienībā. https://www.iub.gov.lv/lv/ node/62//, sk. 03.05.2018.

LR Augstākās tiesas Senāts (2018). Tiesas prakses apkopojums publisko iepirkumu lietās 2004.–2017.gads, 4.lpp. http://at.gov.lv/lv/judikatura/tiesu-prakses-apkopojumi/administrativajas-tiesibas/, sk. 03.05.2018.

Osis, L. (17.12.2010.). Kas ir zaļais iepirkums, kā to izprast un veikt. https://lvportals.lv/skaidrojumi/ 222957-kas-ir-zalais-iepirkums-ka-to-izprast-un-veikt-2010, sk. 03.05.2018.

Zučika, A. (31.08.2017.). Izveidots palīgs zaļā iepirkuma īstenošanai. Iepirkumi, Nr.4. https://zurnalsiepirkumi.lv/?s=Izveidots+pal%C4%ABgs+za%C4%BC%C4%81+iepirkuma+%C4%ABsteno%C5%A1anai, sk. 03.05.2018.

Downloads

Published

2019-03-19

Issue

Section

Law Science