CULTURAL HERITAGE REPOSITORY AS A CONTRIBUTING FACTOR TO THE DEVELOPMENT OF THE TOURISM SECTOR

Authors

  • Kristine Grebeža Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/iss2019.5259

Keywords:

cultural heritage, digital object, repository, tourism information system,

Abstract

The author of the article describes the possibilities of preserving the digital cultural heritage by analysing digestive storage and comparing similar software systems, as well as describing tourism information systems, which are in Latvia and tourism systems, and analysing tourism indicators that influence economic performance by linking the repository to tourism, creating in the repository an option in which tourism platforms can be used in the repository information stored in the inventory for the development of tourism routes and opposite.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Alberta koledža (2010). Tūrisma pamati un kultūras tūrisms. 1 daļa. https://www.alberta-koledza.lv/upload/old/downloads/turisma_pamati_un_kulturas_turisms_1.pdf, sk.19.12.2019.

Buhalis, D. (1998). Tourism Management Strategic Use of Information Technologies in the Tourism Industry. Strategic Uce of Information Technologies in the Tourism Industry. Tourism Management, vol.19, issue 5, pp.409-421. Retrieved January 6, 2019 from www.ScienceDirect.com

DSpace-GLAM (2018). Mans DSpace. DSpace-CRIS at Rezekne Academy of Technologies. http://culture.rta.lv/jspui/mydspace?locale=lv, sk.19.11.2018.

Fresa, A. (2013). A Data Infrastructure for Digital Cultural Heritage: Characteristics, Requirements and Priority Services. International Journal of Humanities and Arts Computing, vol. 7, pp. 29-46. Retrieved December 29, 2018 from https://pdfs.semanticscholar.org/02a7/d3b07d93bbecb86d44ada573f 6bb73bc5d50.pdf

Karnīte, R., Eisaka, F., Bērziņa, I. (2000). Tūrisma ieguldījums Latvijas ekonomikā. BO SIA Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts. 90 lpp.

Konakoglu, S.S.K., Kurdoğlu, B.Ç. (2016). The Role and Importance of Tourism Information System in Urban Tourism Planning. Retrieved January 29, 2019 from https://www.researchgate.net/publication/ 316510926_The_Role_and_Importance_of_Tourism_Information_System_in_Urban_Tourism_Planning

Kultūras informācijas sistēmu centrs (2019). Nacionālā muzeju krājumu kopkatalogs. https://www.nmkk.lv/, sk.18.04.2018.

Latgales plānošanas reģions (2012). Latgales tematiskie ciemi. Mārketinga stratēģija 2012-2018. https://lpr.gov.lv/wp-content/uploads/2011/village-heritage/CIEMU_mark_strat_final.pdf, sk.14.04.2019.

Latif, A., Borst, T., Tochtermann, K. (2014). Exposing data from an open access repository for economics as linked data. D-Lib Magazine, vol. 20, No. 9/10. Retrieved January 29, 2019 from http://www.dlib.org/ dlib/september14/latif/09latif.html

Latvijas Nacionālā bibliotēka (2011). Digitālo kolekciju veidošana – mūsdienīga nepieciešamība krājumu saglabāšanai un atspoguļošanai. http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ ArticleItem.aspx?article=14582&type=0, sk.29.12.2018.

Latvijas Nacionālā bibliotēka (2018). Digitalizējamo materiālu (Autortiesību) esošās situācijas izpētes ziņojums. https://academia.lndb.lv/252-2/, sk.22.09.2018.

Melders, M. (2013). Digitālā bibliotēka Europeana – Eiropas kultūras mantojuma apkopotāja. LU Bibliotēkas digitalizācijas grupa. https://digigrupa.wordpress.com/2013/01/28/digitala-biblioteka-europeana-eiropas-kulturas-mantojuma-apkopotaja/, sk.29.12.2018.

OpenDOAR (2018). OpenDOAR Statistics. Retrieved January 29, 2019 from http://v2.sherpa.ac.uk/view/repository_visualisations/1.html

Repositories support project (n.d.). What Is a Repository? Retrieved January 29, 2019 from http://www.rsp.ac.uk/start/before-you-start/what-is-a-repository/

Romānovs, A. (2006). Daudzkritēriju analīzes metožu pielietošana tūrisma informācijas sistēmas.[Promocijas darbs]. https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/8487, sk.06.01.2019.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (03.12.2015). Ministru kabineta noteikumu projekta „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.2.pasākuma „Kultūras mantojuma digitalizācija” īstenošanas noteikumi” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija). http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?page=2&dateFrom=2015-11-19&dateTo=2016-02-01&text=&org=143020&area=0&type=0, sk. 29.01.2019.

W3C Incubator Group (2011). Library Linked Data Incubator Group Final Report. Retrieved January 29, 2019 from https://www.w3.org/2005/Incubator/lld/XGR-lld-20111025/

Downloads

Published

2019-05-18

Issue

Section

Economics and Management