HISTORICAL AND ARCHIVAL VALUE OF DOCUMENTS OF THE 1944 ARCHIVES CAUNCIL OF WORKERS′ DEPUTIES OF THE VIESITE CITY OF JEKABPILS DISTRICT

Authors

  • Anda Sloga Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/iss2020.6666

Keywords:

archival value, assessment historical significance, Council of Workers Deputies, historical significance, Soviet Union, Viesite city

Abstract

The topicality of the research is the determination of the historical and archival value of the 1944 archive documents of the executive committee of the Viesite City Council of Workers’ Deputies of Jēkabpils District. The aim of the article is to reflect the documents accumulated in the LNA Jēkabpils Zonal State Archive regarding the above-mentioned period of time and their historical and archival value. Tasks of the article: to reflect the criteria a document values, to reflect the composition of archival documents about the cases created in 1944. The article discusses the basic principles and criteria set out in the unified basic regulations of the State Archives of the Soviet Union approved by the USSR Council of Ministers, which had to be observed when determining the value of documentary material, preparing them for permanent storage in the state archives.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Arhīvu likums (11.02.2010). LR likums ar groz. līdz 30.06.2020. https://m.likumi.lv/doc.php?id=205971, sk. 22.04.2020.

Основные правила работы государственных архивов CCCP (1962). Главное арнивное управление при совете министров СССР. Полученное 17.03.2020 из https://www.academia.edu/36713550/oсновные_правила_работы_ государственных_архивов._М._1962

Ivanovs, A. (2019). Diplomātika. https://enciklopedija.lv/skirklis/2221, sk. 22.04.2020.

Mazure, T. u.c. (2004). Arhīvu terminoloģijas rokasgrāmata. http://www.arhivi.lv/sitedata/VAS/dokumenti/lvas-tiesibu-akti-pamattermini.pdf, sk. 20. 04.2020.

LNA JZVA, 392. f. (Jēkabpils rajona Viesītes pilsētas DDP izpildkomiteja), Fonda lieta, 1963.

LNA JZVA, 392. f. (Jēkabpils raj. Viesītes pilsētas DDP izpildkomiteja), 1.apr., 1944.

LNA JZVA, 392. f. (Jēkabpils raj. Viesītes pilsētas DDP izpildkomiteja), 2.apr., 1944.

LNA JZVA, 392. f., 1. apr., 3. l. (Pilsētas izpildkomitejas sēžu materiāli), 1944.

LNA JZVA, 392. f., 1. apr., 4. l. (Arkārtējās komisijas materiāli vācu iebrucēju un viņu līdzgaitnieku nodarīto ļaundarbību noteikšanai (akti, nogalināto pilsoņu saraksti u.c.), 1944.

Downloads

Published

2020-05-18

Issue

Section

Applied History. Archival Science