DOCUMENT MANAGEMENT OF THE SOCIAL WELFARE OFFICE AND PROBLEMS

Authors

  • Anita Daugule Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/iss2020.6668

Keywords:

document management, electronic documents database, personal data protection

Abstract

Document management organization in any company have to be able to store information, provide reports and information to controlling institutions, such as the State Revenue Service, the State Labour Inspectorate, judicial authorities, etc. In a private social services company especially important is information about the client, the services provided to him or her and what services one’s need. It is very important to observe the requirements of the Personal Data Protection Law when storing and using information. The goal of social care office document management is to create a comprehensive, organized, voluminous information system in the company, which is able to ensure the collection, storage and use of documents in accordance with the specifics of the company's activities. The electronic document management system is designed to store and manage electronic documents. In a private social care company document management database will be developed based on the Unified Archives Information System (VVAIS). The electronic document database will ensure the automation of the document flow, the transparency of the process and enable to simplify the document flow of the entire company for the head of the social care company.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Arhīvu likums (11.02.2010). LR likums ar groz. līdz 03.10.2019. https://likumi.lv/doc.php?id=205971, sk. 27.04.2020.

Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi (06.11.2012.). LR Ministru kabineta noteikumi Nr. 748. http://m.likumi.lv/doc.php?id=252615, sk. 27.04.2020.

Kārtība, kādā nodod dokumentus pastāvīgā valsts glabāšanā Latvijas Nacionālajā arhīvā (06.11.2012.). LR Ministru kabineta noteikumi Nr.749. https://likumi.lv/ta/id/252616-kartiba-kada-nodod-dokumentus-pastaviga-valsts-glabasana-latvijas-nacionalaja-arhiva, sk. 27.04.2020.

Kārtība, kādā publiskos dokumentus pārvērš elektroniskā formā (28.02.2012.). LR Ministru kabineta noteikumi Nr. 143. http://m.likumi.lv/doc.php?id=244725, sk. 27.04.2020.

Kalve, I. (2013). Dokumentu pārvaldība no A līdz Z. Rīga: SIA “Biznesa augstskola Turība”. 316 lpp.

Kalve, I., Platā, K., Robežniece, I. (2016). Dokumentu un biroju pārvaldības rokasgrāmata. https://www.dbhub.lv/dokumentu-un-biroju-parvaldibas-rokasgramata, sk. 27.04.2020.

Kultūras informācijas sistēmu centrs (2016). Informācijas sistēmas “Vienotā valsts arhīvu informācijas sistēma” lietošanas noteikumi. https://www.arhivi.gov.lv/files/files/Ieksejie%20normativie%20akti/VVAIS_Lietosanas _noteikumi.pdf, sk. 28.04.2020.

Puksta, K. (2010) Electronic Documents Management System’s Problems and Specifics in the Private Sector. Technologies of Computer Control, 42, pp.106-110.

Reinikova, T., Saleniece, I. (2009). Trešā sektora sociālais pienesums. Sociālais darbinieks, 32, 13.-22.lpp.

Stanka, I. (2018). Privāto arhīvu dokumentu un arhīvu pārvaldības problēmas. Indivīds. Sabiedrība. Valsts. Starptautiskās studentu un docētāju zinātniski praktiskās konferences rakstu krājums, 300.-304.lpp. http://journals.rta.lv/index.php/ISS/article/view/3001/2907, sk. 28.04.2020.

Valsts sociālās aprūpes centra “Rīga” (2010). Privātuma politika. www.vsacriga.gov.lv, sk. 28.04.2020.

Zemļanovs, V., Krasiļnikova, I. (2013). Sekretāra darbs firmas pārvaldes sistēmā. Rīga: Info Tilts. 148 lpp.

Summary

Downloads

Published

2020-05-18

Issue

Section

Applied History. Archival Science