THE ARCHIVAL FUND OF VALKA DICTRICT COUNCIL CULTURE DEPARTMENT IN THE NATIONAL ARCHIVES OF LATVIA REGIONAL STATE ARCHIVE OF VALMIERA: THE ARCHIVAL AND HISTORICAL VALUE OF THE DOCUMENTS (1950 – 1991)

Authors

  • Diāna Čečiņa Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/iss2020.6669

Keywords:

archival value, documents, fund, soviet times, Valka district culture department

Abstract

The topic of the article: The archival fund of Valka district council Culture department in the national archives of Latvia regional state archive of Valmiera: The archival and historical value of the documents (1950 – 1991). The documents of Valka district council Culture department are stored in regional state archive of Valmiera. The documents reveal the activities of Culture department including the culture clubs, libraries, museums, district clubs, musical schools, cinemas in the soviet times. Up to now these documents of this fond are not being investigated and analyzed therefore the aim of the work is to investigate these Valka Culture department fund documents, in order to define their archival and historical value, as well as to clarify the possibilities of use of these documents.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Arhīvu likums (2010). Latvijas Republikas likums. http://likumi.lv/doc.php?id=205971, sk. 20.04.2020.

Kultūras ministrijas nolikums (29.04.2003.). Ministru kabineta noteikumi Nr.241. https://likumi.lv/doc. php?id=74750, sk. 15.04.2020.

Hull, F. (1990). The use of sampling techniques in the retention of records. Selected guidelines for the management of records and archives: a RAMP reader. Paris: Unesco. Retrieved 20.04.2020 from http://www.unesco.org/webworld/ramp/html/r9006e/r9006e04.htm

Justrell, B. (1999). What is this thing we call archival science? Stockholm: National Archives of Sweden. 119 p.

Ķīlis, R. (1998). Atmiņa un vēsture no antropoloģijas līdz psiholoģijai: rakstu krājums. Rīga: N.I.M.S. 112 lpp.

Mazure, T. u.c. (2004). Arhīvu terminoloģijas rokasgrāmata. http://www.arhivi.lv/sitedata/VAS/dokumenti/lvas-tiesibu-akti-pamattermini.pdf, sk. 20. 04.2020.

LNA VZVA 525. f. (Akts par dokumentu iznīcināšanu), 20.lp.

LNA VZVA 525. f. (Akts par iztrūkstošām lietām), 14.lp.

LNA VZVA 525. f. (Lietu esības un fiziskā stāvokļa pārbaudes akts), 8.lp.

LNA VZVA 525. f. (Valkas rajona padomes kultūras nodaļas vēsturiskā izziņa), 5.lp.

LNA VZVA 525. f., 1.apr., 2.l. (Grāmatvedības gada atskaites par budžeta izpildi par 1950.gadu), 2 lp.

LNA VZVA 525. f., 2.apr., 38.1. (Pavēļu grāmata vispārējos un personālsastāva jautājumos), 11 lp.

Počs, K. (2000). Avotmācība un tās priekšmets. Vēstures avoti, to klasifikācija. [Lekciju konspekts]. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola.

Downloads

Published

2020-05-18

Issue

Section

Applied History. Archival Science