RIGHTS TO THE COMPLETION OF CRIMINAL PROCEEDINGS IN A REASONABLE TERM

Authors

  • Nauris Timofejevs Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/iss2020.6676

Keywords:

accused, criminal proceeding, reasonable time, victim

Abstract

The publication is dedicated to reflect problems related to the completion of the criminal proceedings within a reasonable time. The author analyzes the judicial decisions, opinions of legal experts, Criminal procedure law, Criminal law. The nominated hypothesis is the rights of victims with regard to a reasonable time are incomplete

Downloads

Download data is not yet available.

References

Kriminālprocesa likums (21.04.2005.). Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis, 11.05.2005., Nr.74.

Par seksuālas vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālas izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu. (13.12.2011.). Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2011/92/ES. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0093&from=EN, sk. 29.04.2020.

Aizliegtais paņēmiens (2017). Kā notiek gumijas stiepšana tiesas slimības un komandējumi? https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/ka-notiek-gumijas-stiepsana-tiesas-slimibas-un-komandejumi.a237282/, sk. 29.04.2020.

Augstākā tiesa (2014). Aktuāls pētījums: Tiesu prakse par tiesībām uz kriminālprocesa pabeigšanu saprātīgā termiņā nav vienveidīga. https://juristavards.lv/zinas/263872-aktuals-petijums-tiesu-prakse-par-tiesibam-uz-kriminalprocesa-pabeigsanu-sapratiga-termina-nav-vienveidiga/, sk. 01.04.2020.

Eiro Temīda (2011). Tiesības uz kriminālprocesa pabeigšanu saprātīgā termiņā. https://advokati-juristi.temida. lv/lv/tiesibas-uz-kriminalprocesa-pabeigsanu-sapratiga-termina/, sk. 29.04.2020.

Groma, J. (2015). Kriminālprocesuālie piespiedu līdzekļi:aktuālie problēmjautājumi un tiesiskāregulējuma pilnveidošanas perspektīvas. [Promocijas darbs]. https://www.rsu.lv/sites/default/files/dissertations/JGroma_ promocijas_darbs.pdf, sk. 29.04.2020.

Līvmane, I. (2014). Lietas izskatīšana saprātīgā termiņā, https://www.la.lv/lietas-izskatisana-sapratiga-termina%e2%80%a9, sk. 29.04.2020.

Meikališa, Ā., Strada-Rozenberga, K.(2011. gada 29. novembris). Taisnīgums kriminālprocesā. Jurista Vārds. Nr. 48

Panter, E.R.E. (2016). Analysis of the Law on Protection of Right to Trial Within Reasonable Time. Retrieved 29.04.2020 from http://documents.worldbank.org/curated/en/334481511857125090/text/121690-Analysis-of-the-Law-on-protection-of-right-to-trial-within-reasonable-time-EN.txt

Poļevaja, I. (2019). Tactics and Methods Used by Defence Attorneys to Prevent Judicial Mistakes in the First Instance Court. Socrates, 2 (14), pp. 23-34. https://doi.org/10.25143/socr.14.2019.2.023-034

Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģijas 2014. gada 14. oktobra spriedums lietā Nr. 11095050510. https://www.tiesas.lv/nolemumi/pdf/195877.pdf, sk. 29.04.2020.

Simović, M.N, Šikman, M. (2018). Efficiency of Criminal Proceedings – Between Expectations and Reality. Journal of Criminology and Criminal Law, 56 (3), pp.23-42. Retrieved 29.04.2020 from https://www.researchgate.net/profile/Mile_Sikman2/publication/330873521_EFFICIENCY_OF_CRIMINAL_PROCEEDINGS_-_BETWEEN_EXPECTATIONS_AND_REALITY/links/5c594237a6fdccd6b5e3abe7/ EFFICIENCY-OF-CRIMINAL-PROCEEDINGS-BETWEEN-EXPECTATIONS-AND-REALITY.pdf

Spronken, T., Attinger, M. (2009). Procedural Rights in Criminal Proceedings: Existing Level of Safeguards in the European Union. European Commission. Retrieved 29.04.2020 from https://papers.ssrn.com/sol3/papers. cfm?abstract_id=1440204

Vitkauskas, D ., Dikov, G. (2012). Protecting the Right to a Fair Trial Under the European Convention on Human Rights. Retrieved 29.04.2020 from https://rm.coe.int/168007ff57

Summary

Downloads

Published

2020-05-18

Issue

Section

Law Science