LEGAL AND PRACTICAL ASPECTS OF STUDENT MOBILITY

Authors

  • Laura Kalniņa Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (LV)
  • Sanda Kauliņa Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/iss2020.6697

Keywords:

foreign students, mobility, residence permit

Abstract

All higher education institutions in the world, including Latvia, are increasingly involved in the internationalization of education, increasing student mobility, implementing joint programs and attracting students from all countries. Internationalization is one of the key elements influencing and developing higher education, as it provides an opportunity to gain experience - academic, linguistic, cultural - by studying abroad. Mobility or student movement between countries promotes personal growth, as well as prepares highly skilled professionals for international market. The aim of the research is to analyze the tendencies and legal aspects of attracting foreign students. Within the framework of the research, the normative regulation of foreign student attraction has been analyzed, as well as the tendencies of foreign student attraction statistical indicators have been described.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Augstskolu likums (02.11.1995.). Latvijas Republikas likums ar groz. līdz 01.01.2020. https://likumi.lv/ta/id/37967, sk. 02.03.2020.

Imigrācijas likums (31.10.2002.). Latvijas Republikas likums ar groz. līdz 01.07.2019. https://likumi.lv/ ta/id/68522, sk. 11.01.2020.

Izglītības likums (29.10.1998.). Latvijas Republikas likums ar groz. līdz 01.01.2020. https://likumi.lv/ta/id/50759, sk. 23.03.2020.

Beizītere, I., Avotniece, Z., Valtenbergs, V., Grumolte-Lerhe, I. (2018). Imigrācijas loma darbaspēka nodrošinājumā Latvijā. Sintēzes ziņojums. https://www.saeima.lv/petijumi/Imigracijas_loma_ darbaspeka_nodrosinajums_Latvija-2018_aprilis.pdf, sk. 19.01.2020.

Bērziņa, K. (2012). Ārvalstu studentu imigrācija Latvijā. Izpētes darbs. http://www.emn.lv/wp-content/uploads/ Arvalstu%20studentu%20imigracija%20Latvija_FINAL.pdf, sk. 19.03.2020.

Dunska, I., Blese, R., Ramiņa, B., Siliņa, S. (2014). Trešo valstu izglītības sistēmas un diplomu pielīdzināšana. http://www.aic.lv/portal/content/files/TRESAS_VALSTIS_BUKLETS_2013.pdf, sk. 13.03.2020.

Eiropas Padome (1997). Lisabonas konvencija. Konvencija par to kvalifikāciju atzīšanu Eiropas reģionā, kuras attiecas uz augstāko izglītību. http://www.aic.lv/rec/LV/acad-lv/lisab_ko.htm, sk. 08.03.2020.

Eurostat (2019). Migrācijas un migrantu statistika. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/ index.php?title=Migration_and_migrant_population_statistics/lv&oldid=494183, sk. 18.03.2020.

Leiškalne, A., Briede, I., Lopatinskis, S. (2018). Latvijas ziņojums izpētes darbam: Ārvalstu studentu piesaiste un noturēšana Latvijā. http://www.emn.lv/wp-content/uploads/Atracting-international-students_final_LV1.pdf, sk. 13.01.2020.

LR Ārlietu ministrija (2018). Ārlietu ministrija un Augstākās izglītības eksporta apvienība paraksta Sadarbības memorandu. https://www.mfa.gov.lv/aktualitates/zinas/60218-arlietu-ministrija-un-augstakas-izglitibas-eksporta-apvieniba-paraksta-sadarbibas-memorandu, sk.11.01.2020.

Ramiņa, B. (2020). Akadēmiskās Informācijas centrs. Diplomatzīšana. https://titania.saeima.lv/livs/ saeimasnotikumi.nsf/webComisDK?OpenView&restrictToCategory=28.01.2020&count=1000, sk. 11.03.2020.

Ramiņa, B., Siliņa, S. (2008). Diplomatzīšanas rokasgrāmata. http://www.aic.lv/portal/content/files/ diplomatzishanas_rokasgramata.pdf sk. 19.03.2020.

Siliņa–Osmane, I. (2019). Ziņojums par migrācijas un patvēruma situāciju Latvijā 2018.gadā. http://providus.lv /article_files/3558/original/ARM_2018_LATVIA.pdf?1560174640, sk. 03.01.2020.

Downloads

Published

2020-05-18

Issue

Section

Economics and Management