THE OPPORTUNITIES OFFERED BY THE COMMON AGRICULTURAL POLICY IN THE USE OF TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION PROCESS OF THE FARMS “MEŽROZE”

Authors

  • Raivis Pļušs Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Malnavas koledža, Malnavas pagasts, Ludzas novads

DOI:

https://doi.org/10.17770/iss2023.7396

Keywords:

cultivation technologies, EU support, grain cultivation, revenue, Common Agricultural Policy

Abstract

Cereal cultivation is an important branch of crop production and many farms are specialized in this field. In the planning period of the Common Agricultural Policy (CAP) 2023-2027. much attention has been paid to the sustainability of agriculture. That is why farms should look for new technologies and solutions to treat the soil more gently apply plant protection products and fertilizers more precisely.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bankina, I., & Gaile, Z. (2020). Ilgtspējīga laukkopība kā zināšanās balstīta saimniekošana – izpratnes nozīme augu slimību ierobežošanā. https://www.llu.lv/sites/default/files/files/lapas/9_BANKINA.pdf

Bērziņš, A., Ruža, A., Sprincina, A., Lankovskis, E., Grinvalds, M., Ozols, S., & Logins, S. (2016). Augsnes apstrādes ietekme uz augsnes agrofizikālajām īpašībām kviešu un rapša sējumos. Zinātniski praktiskās konferences „Līdzsvarota Lauksaimniecība” rakstu krājums, 26-31. https://llufb.llu.lv/conference/lidzsvar_ lauksaim/2016/Latvia-lidzsvarota-lauksaimnieciba2016-26-31.pdf

Eiropas Komisija (2022). Īsumā par kopējo lauksaimniecības politiku. https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-glance_lv

Fetere, V., & Strazdiņa, V.(2014). Ziemas kviešu šķirņu novērtējums valsts Stendes graudaugu selekcijas institūtā, 2011. – 2013. Zinātniski praktiskās konferences „Līdzsvarota Lauksaimniecība” rakstu krājums, 65-70. https://llufb.llu.lv/conference/lidzsvar_lauksaim/Latvia-Lidzsvarota-lauksaimnieciba-65-70.pdf

Lauku atbalsta dienests (2022). Informatīvais materiāls par platību un dzīvnieku maksājumiem 2023. https://www.lad.gov.lv/lv/media/5768/download?attachment

Olle, M., & Tamm, S. (2021). The Effect of Sowing Rate and Variety on the Nutrient Content of Field Peas. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B - Soil & Plant Science, 71 (3), 165-170. https://doi.org/10.1080/09064710.2020.1868563

Downloads

Published

2023-12-18