LATGALIAN VOCABULARY AND IDIOMS RELATED TO SPINNING

Authors

  • Sandra Ūdre Mg. philol., Research Assistant in the Research Institute for Regional Studies at Rezekne Academy of Technologies PhD student of linguistics at Daugavpils University (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/latg2015.7.1215

Keywords:

Latgalian language, spinning, linguocultural approach, lexical semantics, mythology

Abstract

Spinning (rotation) as a physical phenomenon is an interesting thing. Many archaic notions remain in the language of the dominating perceptions of physical phenomena. Specific studies associated with the Latgalian language have determined that the use of various Latgalian lexemes in contemporary texts creates problems with archaic semantics. These are practical questions for users of Latgalian (primarily writers): which synonym is more appropriate – „doncuot” or „dzyguot” (both meaning ‘to dance’)? Are these terms equivalent? Does the word „maule” (meaning ‘wheel hub’) have only one meaning, even when used in the interjection „ot, maule!”? Why, in Latgalian, does snow spin („snīgs grīž”), but in standard Latvian different words and a different sentence structure must be used for the same expression? This study not only answers these particular questions of lexeme semantics in use, but will also use the linguoculturological approach to discuss the following thematic arcs in Latgalian phraseology and lexicon: 1) signs of natural processes and tools; 2) characteristics of the weather; 3) signs of the process of dancing; 4) lexemes representing the semantics of chaos. An archaic understanding of spinning in language is associated with the concept of the mystic triangle (underworld, world and heaven) model of the world, in which one of the ways to tear down the boundaries between the worlds is to spin in an uncontrollably fast spiral vortex. This notion is reminiscent of Stephen Hawking’s theory of singularity in black holes.

Downloads

Download data is not yet available.

References

van den Berg, Albert, Arnoldussen, David, Goossens, Jeroen (2010). The vestibular frame for visual perception of head rotation. Journal of Vision, 10, 849.

http://jov.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2138987, sk. 07.01.2016.

Čudare-Eriņa, Broņislava (2005). Svētki un svinamās dienas Latgalē. Paklone, Inese (sak., 2005). Nomales identitātei. Rīga: Madris. 141–209.

DZM (b. g.). Kustība pa riņķa līniju. Dabaszinātnes un matemātika. ISIC.

FŽ (2001) – Paulauskas, Jonas. Frazeologijos žodynas. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas.

Hokings, Stīvens (1997). Īsi par laika vēsturi. Rīga: Madris.

Jasiūnaitė, Birutė (2010). Šventieji ir nelabieji frazeologijoje ir liaudies kultūroje. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.

Karulis, Konstantīns (1992). Latviešu etimoloģijas vārdnīca. Rīga: Avots.

Kursīte, Janīna (1996). Latviešu folklora mītu spogulī. Rīga: Zinātne.

Latkovskis, Leonards (1956). Filologijas materiali. Dzeive, 23, 14–19.

Leikuma, Lidija (2013). Latgaliešu valodas materiāla atspoguļošanas iespējas tulkojošajās trīsvalodu vārdnīcās. Via Latgalica V, 6–30.

LFV (2000) – Laua, Alise, Veinberga, Silvija, Ezeriņa, Aija. Latviešu frazeoloģijas vārdnīca. Rīga: Avots.

LKŽ (2008). – Lietuvių kalbos žodynas. Lietuvių kalbos institutas.

LLV (2012) – Šuplinska, Ilga (golv. Red.). Latgolys lingvoteritorialuo vuordineica. Lingvoterritorial dictionary of Latgale, II. Rēzekne: Rēzeknis Augstškola.

LVG (2013) – Nītiņa, Daina, Grigorjevs, Juris (red., 2013). Latviešu valodas gramatika. Rīga: LU Latviešu valodas institūts.

LVSV (2009) – Bušs, Ojārs, Erntsone, Vineta. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga: Zvaigzne ABC.

Masiulionytė, Virginija (2007). Apie vieną pasaulio modelio fragmentą: orus valdančios būtybės lietuvių ir vokiečių frazeologijoje. Filologija 12. Šiauliai: VšĮ Šiaulių universiteto laidykla. 66–83.

ME (EH) (2000–2011). Mīlenbaha–Endzelīna latviešu valodas vārdnīca. http://www.tezaurs.lv/mev/, sk. 07.01.2016.

Reķēna, A[ntoņina] (1975). Amatniecības leksika dažās Latgales dienvidu izloksnēs un tās sakari ar atbilstošajiem nosaukumiem slāvu valodās. Rīga: Zinātne.

Šuplinska, Ilga (2009). Komisma elementi Ontona Rupaiņa prozā. Latgalistikys kongresu materiali I, 143–153.

Ūdre, Sandra (2012). Ļauna vieliejumu formulys. Latgalistikys kongresu materiali IV, 176–189.

Ūdre, Sandra, Magazeiņs, Ivars (2013). Latgolys lingvoteritorialuos vuordineicys tulkuojums latgaliski: koncepceja i realizaceja. Via Latgalica V, 30–36.

Агапкина, Татьяна (ред., 1996). Концепт движения в языке и культуре. Москва: Индрик.

Виноградова, Людмила (1996). Календарные переходы нечистой сылы во времени и пространстве. Концепт движения в языке и культуре. Москва: Индрик. 166–184.

Фасмер, Макс (1986). Этимологический словарь русского языка, II. Москва: Прогресс.

ФСРЯ – Фразеологический словарь русского языка. http://frazeologia.ru, sk. 07.01.2016.

Элиаде, Мирча (2000). Шаманизм: Архаические техники экстаза. Киев: София.

http://volkstay.com/biblioteka/1/shamanism.pdf, sk. 07.01.2016.

Плотникова, Анна (1996). Слав. *viti в этнокультурном контексте. Концепт движения в языке и культуре. Москва: Индрик. 104–113.

СУМ (1971) – Білодід, Іван (ред.). Словник української мови, 2. Київ: Наукова думка.

Сырица, Галина (2007). Концепт кружение в русской языковой и концептуальной картинах мира. Filologija 12. VšĮ Šiauliai: Šiaulių universiteto laidykla. 123–131.

ТСЖВЯ (1863) – Даль, Владимир. Толковый словарь живаго великорускаго языка, 1. Москва: Въ типографіи А. Семена.

ЭЭ (2003–2016) – Электронная Энцкляпэдыя. http://www.slounik.org/

BLV ‒ Kūceņš, Armands, Bierzeņš, Aņss Ataols. Baļtīšu-latgalīšu vuordineica. http://vuordineica.lv/, sk. 07.01.2016.

Cybuļs, Jurs, Leikuma, Lideja (1992). Latgalīšu ābece (lementars) 2. Lielvārde: Lielvārds.

Dainis (1995). Divi izradzātī. Bērzgale: Bēržgola dramaturgs. [1931]

DS ‒ Dainu skapis. http://www.dainuskapis.lv/, sk. 07.01.2016.

KIV– Reķēna, Antoņina (1998). Kalupes izloksnes vārdnīca, I, II. Rīga: Latviešu valodas institūts.

LLLV (2011–2013) – Lītuvīšu-latvīšu-latgalīšu vuordineica.

http://hipilatlit.ru.lv/dictionary/ltg/dictionary.html, sk. 07.01.2016.

LVVK – Bērzkalns, Anatolijs (2007). Latgaļu olisko vōrdu krōjums. Rēzekne: Latgolas Kulturas centra izdevnīceiba.

LLKSV – Andronovs, Aleksejs, Leikuma, Lideja (2008). Latgalīšu-latvīšu-krīvu sarunu vuordineica. Reiga: LVAVA.

MuLa (1987–2012) – Myusu dīnu latgalīšu tekstu korpuss. Rēzeknes Augstskola.

http://hipilatlit.ru.lv/ltg/products/mula_info.html, sk. 07.01.2016.

PLLV – Kurmin, Jan (1858). Słownik olisko łacinsko łotewski. Wilno: w drukarni M. Zimełowicza.

PV – Strods, Pīters (1990). Pareizraksteibys vōrdneica. Daugavpiļs.

Tolivaļds (1995). Čigoni. Bērzgale: Bēržgola dramaturgs. [1928]

Vaļpīters, Bronislavs (1995). Jāru slimeiba. Bērzgale: Bēržgola dramaturgs. [1933]

Downloads

Published

2016-03-22

Issue

Section

ARTICLES

How to Cite

Ūdre, S. (2016). LATGALIAN VOCABULARY AND IDIOMS RELATED TO SPINNING. Via Latgalica, 7, 125-138. https://doi.org/10.17770/latg2015.7.1215