TRADITION AND IDELOGY: DISCOURSE OF THE PILGRIMAGE TO AGLONA

Authors

  • Angelika Juško-Štekele Dr. philol., folklorist. Senior Researcher in the Research Institute for Regional Studies, Associate Professor at Rezekne Academy of Technologies (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/latg2015.7.1217

Keywords:

tradition, ideology, pilgrimage, antireligious propaganda

Abstract

The purpose of this article is to characterize the tradition of pilgrimages to Aglona and the collision of religious and anti-religious ideology during the Soviet period in the latter half of the 20th century. In respect to research sources (magazine and journal articles), the research uses social constructionist theory, which provides a critical view of information taken for granted, the historical and cultural conditionality of facts, and links between knowledge, social processes, and their development.

The attention of the article is not strongly focused upon the pilgrimage as a cultural phenomenon, but upon the meaning assigned to it in specific historical and cultural situations during the period of Soviet ideology. Elite discursive characterizations of 19 pilgrimages were published from 1952 to 1976 in Latvian Soviet mouthpiece publications such as the newspapers Cīņa” (‘Struggle’), Padomju Jaunatne” (‘Soviet Youth’), the magazine Zvaigzne” (‘Star’), etc. From these materials a body of text has been compiled that consists of 12,893 words, which were statistically analyzed with the computer program Mono Conc pro for Windows. Content analysis of the research material utilizes the method of ideological analysis of media text developed by the professor of media pedagogy Alexandr Fedorov, looking for influencing techniques adopted by mass media such as instrumentation, projection, selection, exaggeration or embellishment of facts, insult, attribution of offensive properties, evidence presentation and stylistic simplification.

The understanding of ideological structure in the article was supported by the work of the American political scientist John Zaller, who updated knowledge of informative tools used in so-called elite discourse or top-down political ideology to influence public opinion.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Burr, Vivien (2003). Social contructionism. London, New Yuork: Routledge.

Čerfase, Lija (1992). Latīņu spārnoties teicieni. Rīga: Zinātne.

Ivins, Aleksandrs (1990). Pareizas domāšanas māksla. Rīga: Zinātne.

Kalnača, Andra (2010). Partikula it kā un modalitāte. Latvistika un somugristika Latvijas Universitātē. Latvijas Universitāte. 39–49.

Konstitucija (1950). PSRS Konstitucija. Pamatlikums. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība.

Konstitūcija (1978). PSRS Konstitūcija. Pamatlikums. Rīga: Liesma.

LLVV (1975). Latviešu literārās valodas vārdnīca, 3. Rīga: Zvaigzne.

LLVV (1986). Latviešu literārās valodas vārdnīca, 61. Rīga: Zvaigzne.

LLVV (1991). Latviešu literārās valodas vārdnīca, 72. Rīga: Zinātne.

Skujenieks, Marģers (1922). Latvija: zeme un iedzīvotāji. Rīga: Valsts statistiskās pārvaldes izdevums.

SVV (1999). Svešvārdu vārdnīca. Rīga: Jumava.

Velkme, Jānis (1955). Visusvētākās Jaunavas Marijas godināšana. Dzimtenes Balss, 8. 325–328.

Wodak, Ruth. (1999). Critical discourse analysis at the end of the 20th century. Research on Language and Social Interaction, 32 (1&2), 185–193.

Zaller, John (1992). The nature and origins of mass opinion. New York: Cambridge Univ. Press.

Федоров, Александр (2009). Медиаобразование: вчера и сегодня. Москва: Изд-во МОО ВПП ЮНЕСКО.

Ковалев. С. И. (отв. ред., 1959) Спутник атеиста. Москва: Государственное издательство политической литературы.

AL (1960). [B.a.] Iznīcina Aglonas klosteri. Austrālijas Latvietis, 541. 1.

Artavs, Valdis (1976). Aglonas brīnumi. Dadzis, 16. 7.

Avēkse, J. (1963). Aglonas brīnums. Bērnība, 12. 25.

Dundurs, A (1959). Patiesība par Aglonas brīnumiem. Cīņa, 189. 4.

Dzirkale, E. (1954). „Brīnumi” Aglonā. Cīņa, 197. 2.

Jurītis, N. (1958). Bizness Aglonā. Dadzis, 19. 8–9.

Kalme, (1950). R. „Brīnumi” Aglonā. Padomju Jaunatne, 171. 7.

Niedre, Jānis (1959). Atbilde anonīmam. Padomju Jaunatne, 35. 3.

Oļeiņikova, A. (1952). Taisnība par Aglonas „brīnumiem” un pūšļotājiem. Padomju Jaunatne, 22. 4.

Reimanis, K. (1950). Aglonas „bizness”. Padomju Jaunatne, 162. 2.

Rekšņa, F. (1976). Jaunās dzīves vārdā. Padomju Jaunatne, 9. 4.

Riekstiņš, Jānis (1974). Aglonas reportāža. Padomju Jaunatne, 24. 2.

Springovičs, Z. (1959). Aglonas dievmātes aizsegā. Padomju Jaunatne, 158. 3.

Vladimirovs, G. (1954). Aglonas „brīnumi”. Padomju Jaunatne, 161. 3.

Zvejsalnieks, B. (1958). Aglonas brīnumi. Padomju Jaunatne, 159. 2.

A. A. (1942). Latgales ceļos un ļaudīs. Daugavas Vanagi, 24. 4.

A. E. (1942). Aglona. Laikmets, 1935. 16.

Broks, Jānis (1939). Vasaras svētki Latgalē. Rīgas Vēstnesis, 21–22. 3.

BZ (1936). [B. a.] 60 000 svētceļnieku Aglonā. Brīvā Zeme, 185. 10.

BZ (1939). [B .a.] 80 000 dievlūdzēju Aglonā. Brīvā Zeme, 183. 8.

Eglītis, Andrejs (1942). Ceļinieks Latgalē. Rēzeknes Ziņas, 65. 3.

Grieze, Aloizs (1942). Aglonas brīnumdarītāja. Daugavas Vēstnesis, 184. 6.

JZ (1938). [B. a.] Ļaužu plūdi Aglonā. Jaunākās Ziņas, 126. 4.

Klauberga, Emija (1930). Aglonā. Zeltene, 1930, 18. 12.

L (1938). Kilometriem dievlūdzēju pajūgi Aglonā. Brīvā Zeme, 183. 2.

LK (1939). [B. a.] Jaunavas Marijas kronēšanas svētki Aglonā. Latvijas Kareivis, 183. 5.

LV (1936). [B. a.] Svētceļnieki Aglonā. Latgales Vēstnesis, 64. 1.

Štāls, E. (1944). Sveiciens Latgalei, Tukuma Ziņas, 33. 2.

T (1941). [B. a.] Svētceļnieku tūkstoši dodas uz Aglonu. Tēvija, 38. 2.

T. L. (1937). Neredzēts svētceļotāju saplūdums Aglonā. Rīts, 223. 6.

-tl (1939). Katoļticīgo tūkstoši Aglonā. Kurzemes Vārds, 183. 6.

V. M. (1937). Rīt Aglonā pulcēsies svētceļnieki. Rīts, 220. 3.

V. T. (1939). Baltā Aglona. Kurzemes Vārds, 182. 2.

Vanags, K. (1936). Svētceļojums uz Aglonu. Rīts, 223. 2.

Mickāns, V. (1938). Vai 20. gadusimtenī notiek brīnumi? Latgales Vēstnesis, 61. 4.

Downloads

Published

2016-03-22

Issue

Section

ARTICLES

How to Cite

Juško-Štekele, A. (2016). TRADITION AND IDELOGY: DISCOURSE OF THE PILGRIMAGE TO AGLONA. Via Latgalica, 7, 155-171. https://doi.org/10.17770/latg2015.7.1217