VĒSTURISKO ĒKU ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA AUKSTAJĀ KLIMATISKAJĀ ZONĀ

Authors

  • Anda Blumberga Rīgas Tehniskā universitāte, Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts (LV)
  • Edīte Kamendere Rīgas Tehniskā universitāte, Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts (LV)
  • Reinis Purviņš Rīgas Tehniskā universitāte, Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts (LV)
  • Agris Kamenders Rīgas Tehniskā universitāte, Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts (LV)
  • Gatis Žogla Rīgas Tehniskā universitāte, Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts (LV)
  • Dagnija Blumberga Rīgas Tehniskā universitāte, Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts (LV)
  • Ruta Vanaga Rīgas Tehniskā universitāte, Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/latg2017.9.2678

Keywords:

energoefektitvitāte, siltināšana no iekšpuses, vēsturiskās ēkas, higrotermālie procesi

Abstract

Latvija un tajā skaitā Latgale ir bagāta ar ēkām, kuras celtas pirms Otrā pasaules kara un ir būtiska pilsētu un lauku teritoriju ainavas sastāvdaļa. Taču, salīdzinot ar mūsdienu energoefektivitātes prasībām, to enerģijas patēriņš un ietekme uz klimata pārmaiņām ir liela. Viens no tehniskajiem risinājumiem, kuru var izmantot ēkās, kuru siltināšana no ārpuses nav pieļaujama, ir ēku siltināšana no iekšpuses. Lai gan ir pieejami dažādi materiāli un tehnoloģiskie risinājumi, ēku siltināšana no iekšpuses prasa daudz lielāku uzmanību veltīt higrotermālajiem procesiem sienas iekšienē, detalizēti analizējot siltuma un mitruma pārvietošanos un uzkrāšanos materiālos. Kļūdaini risinājumi var radīt būtiskus bojājumus ārsienās, t. sk. materiālu degradāciju sasalšanas-atkušanas ciklu ietekmē un pelējuma sēnes veidošanos konstrukcijā. Pētījuma galvenais mērķis ir noteikt, kādi higrotermālie procesi notiek vēsturisko ēku ārsienās kritiskajās vietās aukstajā klimatiskajā zonā, izmantojot ūdens tvaiku necaurlaidīgu siltumizolāciju, ūdens tvaiku daļēji caurlaidīgu siltumizolāciju un kapilāri aktīvu siltumizolācijas materiālu. Pētījumā veikta higrotermālo procesu modelēšana ar dinamisko modelēšanas rīku Delphin. Pētījums tapis Valsts pētījumu programmā „LATENERGI“ un projektā „RiBuild“.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2017-05-05

Issue

Section

Latgales reģiona ekonomikas un uzņēmējdarbības attīstības iespējas

How to Cite

Blumberga, A., Kamendere, E., Purviņš, R., Kamenders, A., Žogla, G., Blumberga, D., & Vanaga, R. (2017). VĒSTURISKO ĒKU ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA AUKSTAJĀ KLIMATISKAJĀ ZONĀ. Via Latgalica, 9, 57. https://doi.org/10.17770/latg2017.9.2678