INŽENIERZINĀTŅU SPECIĀLISTU SAGATAVOŠANA UN IETEKME UZ IZAUGSMI LATGALĒ

Authors

  • Ērika Teirumnieka Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/latg2017.9.2682

Keywords:

inženierzinātņu studijas, starpdisciplinaritāte, inovācijas

Abstract

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) Inženieru fakultāte (IF) (kopš augstākās izglītības iestādes darbības atjaunošanas Rēzeknes Augstskolā 1993. gadā) īsteno inženierzinātņu studiju programmas, kuras nepārtraukti tiek attīstītas, modernizētas atbilstoši zinātnes attīstītības tendencēm, darba tirgus pieprasījumam un stratēģiskajiem dokumentiem. Daudznozaru tehnoloģisko risinājumu izstrāde, apguve, izpēte, popularizēšana un pielietošana, nodrošinot starpdisciplināro saikni augstākās izglītības un zinātnes attīstībā, mazina Latgales reģiona attīstību kavējošos faktorus, garantējot inovatīvu produktu izstrādi un praktisku realizāciju. RTA nodrošina studiju pēctecību Latgales reģionā inženierzinātņu, informācijas tehnoloģijas, ražošanas un pārstrādes jomās, sākot no augstākās profesionālās izglītības 1. līmeņa līdz pat doktora līmenim. Cieša sadarbība ar vidējās profesionālās izglītības iestādēm ir pamats kvalitatīvai un mērķtiecīgai izglītojamo virzīšanai noteiktā specialitātē, kas nodrošina Latgales darba tirgū pieprasīto speciālistu sagatavošanu dažādos līmeņos. Prakses reģiona uzņēmumos, pētnieciskie darbi par uzņēmējiem un pašvaldībām aktuālām tēmām nodrošina studējošo ciešu saikni ar reālo dzīvi, praktiskās pieredzes gūšanu un, attiecīgi, konkurētspējas paaugstināšanu. Vairāk nekā 85% no RTA IF absolventiem strādā vai turpina studijas augstāka līmeņa programmās Latgalē un Latvijā. Inženierzinātņu studiju programmu absolventi tiek nodarbināti ražošanā, būvniecībā, pašvaldībās, valsts pārvaldes un izglītības iestādēs visā Latvijā. Studējošo skaita palielināšanās IF programmās ir rezultāts mērķtiecīgam darbam ar skolas posma jauniešiem, jau sākot no pamatskolas, īstenojot tehniskās jaunrades nodarbības akadēmijā. RTA ir izveidojusi savu vidējās izglītības iestādi – Autsrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolu, kur tiek īstenota STEM (science, technology, engineering, and mathematics – ‘zinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika’) virziena vidējās izglītības programma. Ciešā sadarbībā ar pašvaldībām, uzņēmējiem ir izveidotas jaunas studiju programmas atbilstoši darba tirgus pieprasījumam. Sasniegumi lāzertehnoloģijas, mehatronikas, informācijas tehnoloģijas jomā ir panākti, kopīgi strādājot ar ārvalstu sadarbības partneriem. Veicot IF studējošo un absolventu dinamikas analīzi, nodarbinātības specialitātē un studiju procesa kvalitātes izpēti, ir redzama inženierzinātņu studiju programmu absolventu un akadēmiskā personāla ietekme uz Latgales reģiona un Latvijas tautsaimniecības attīstību. Pētījumā tiek iezīmētas jaunu virzienu attīstības iespējas uzņēmējiem Latgales konkurētspējas veicināšanai, integrējot zinātnes un inovāciju sasniegumus un izmantojot studiju rezultātus.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2017-05-05

Issue

Section

Latgales reģiona ekonomikas un uzņēmējdarbības attīstības iespējas

How to Cite

Teirumnieka, Ērika. (2017). INŽENIERZINĀTŅU SPECIĀLISTU SAGATAVOŠANA UN IETEKME UZ IZAUGSMI LATGALĒ. Via Latgalica, 9, 71. https://doi.org/10.17770/latg2017.9.2682