LATGALE IN THE POLISH PRESS AND EPISTOLOGRAPHY AT THE TURN OF THE 20TH CENTURY

Authors

  • Dorota Krystyna Rembiszewska Dr. philol., valodniece, dialektoloģe, Polijas Zinātņu akadēmijas Slāvistikas  institūta (Polija) asociētā profesore (PL)

DOI:

https://doi.org/10.17770/latg2017.10.2772

Keywords:

Latvia in international press, Latgale, 19th and 20th century Polish press, Polish-Latgalian contacts

Abstract

The article discusses the picture of Latgale presented in the following sources: articles and letters by Stefania Ulanowska, unpublished fragments of “Łotysze Inflant Polskich” (stored in the Archives of The Polish Academy of Sciences and in the Polish Academy of Learning in Krakow, No. 1–29a), letters found in the documents of Jan Karłowicz in Lithuanian State Historical Archives (fund. 1135, inv. 10), and articles (published in “Biblioteka Warszawska” in 1880 and in “Pamiętnik Fizjograficzny” in 1881) by Zygmunt Gloger, a 19th-century Polish ethnographer, who carried out research in the former territories of Livonia. In the letters and articles by S. Ulanowska, Latgale (the author does not use this name) is presented as a land of unlimited possibilities of ethnic and archaeological research. The author devotes much attention to the description of the region around Wielony (Viļāni) depicted in “Łotysze Inflant Polskich”. The articles by Zygmunt Gloger deal mainly with the 1880 excavations in Marienhaus (present Viļaka), which provide an opportunity to study and analyze customs, beliefs, and ethnic issues of the discussed region. The author mentions also the beliefs of Latvians from the area of Marienhaus and describes traditions related to bread baking in the Podlasie region.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Письма – Lietuvos valstybės istorijos archyvas, Jano Karlovičiaus fondas, F 1135, ap. 10,

Listy Stefanii Ulanowskiej do Jana Karłowicza, 112.

Папка – Archiwum Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w

Krakowie, Teka Stefanii Ulanowskiej, sygn. I–29a.

Baliński, Michał, Lipiński, Tymoteusz (1846). Województwo, czyli księstwo inflantskie [w:] idem, Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym, t. 3. Warszawa: Druk Orgelbranda i Synów. 851–863.

Chłopicki, Edward (1863). Inflanty, [w:] idem, Notatki z różnoczasowych podróży po kraju (Inflanty, Żmudź, Litwa i Pobereże). Warszawa: Ch. Kelter & S. Rothmühl. 10–34.

Dudrewicz, Leon (1881). O czaszkach ludzkich z cmentarzyska w Maryjenhausie. Pamiętnik Fizyograficzny. t. 1. 403–406.

E.S. [Stefania Ulanowska]. Symbolika wiosenna. Kraków 1884. http://cyfrowa.chbp.chelm.pl/dlibra/doccontent?id=9262, sk.11.03.2107.

Gloger, Zygmunt, (1880). Wykopaliska maryenhauskie. Gazeta Warszawska. t. 1. nr 243. 132.

Gloger, Zygmunt (1881). Wykopaliska maryjenhauskie. Pamiętnik Fizjograficzny. t. 1. 399–402.

Gloger, Zygmunt (1898). Chleb (o chlebie i zwyczajach przy pieczywie u ludu w Tykocińskiem). Wisła, t. 12. 336–342.

Manteuffel, Gustaw (1882). Inflanty [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego. t. 3. 278–290. Warszawa: Kasa im. Józefa Mianowskiego.

Manteuffel, Gustaw (1879). Inflanty Polskie poprzedzone ogólnym rzutem oka na siedmiowiekową przeszłość całych Inflant, Poznań

Manteuffel, Gustaw, (1886). Listy z nad Bałtyku, Kraków: Druk Wł. Anczyca.

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego (1885). t. 6. Warszawa: Kasa im. Józefa Mianowskiego.

Ulanowska, Stefania (1890). Chata łotewska. Wisła. t. 4. 197–200.

Ulanowska, Stefania (1891). Łotysze Inflant polskich a w szczególności Gminy Wielońskiej, powiatu rzeżyckiego. Obraz etnograficzny. Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej Akademii Umiejętności w Krakowie, Kraków cz. 1, t. 15. 181–282; Kraków 1892, cz. 2, t. 16. 104–218; Kraków 1895, cz. 3, t. 18. 232–492.

Ulanowska, Stefania, 1893. Na odmiennych nutach [w:] Upominek. Książka zbiorowa na cześć Elizy Orzeszkowej (1866–1891). Kraków: Gebethner i Spółka. Petersburg: Br. Rymowicz. 548–550.

Wróblewska-Bitner, Anna, Ciglis, Jānis, Radiņš, Arnis, (2005). Latvijas arheoloģiskās senlietas Polijas krātuvēs. Zabytki łotewskie w zbiorach polskich. Rīga: Latvijas Nacionālais Vēstures Muzejs, Państwowe Muzeum Archeologiczne.

Zalewski, Marek (2005). O dalekich i bliskich wyprawach archeologicznych Zygmunta Glogera [w:] Bittner-Wróblewska i in. 246–257.

Downloads

Published

2017-11-30

Issue

Section

ARTICLES

How to Cite

Rembiszewska, D. K. (2017). LATGALE IN THE POLISH PRESS AND EPISTOLOGRAPHY AT THE TURN OF THE 20TH CENTURY. Via Latgalica, 10, 28-36. https://doi.org/10.17770/latg2017.10.2772