[1]
Meškova, S. 2017. ANITA LIEPA UN LATGALE: RAKSTNIEKA ĢEOKULTŪRVĒSTURISKĀ POZICIONĒJUMA ASPEKTI. Via Latgalica. 9 (May 2017), 53. DOI:https://doi.org/10.17770/latg2017.9.2742.