(1)
Meškova, S. ANITA LIEPA UN LATGALE: RAKSTNIEKA ĢEOKULTŪRVĒSTURISKĀ POZICIONĒJUMA ASPEKTI. LATG 2017, No. 9, 53. https://doi.org/10.17770/latg2017.9.2742.