1.
Meškova S. ANITA LIEPA UN LATGALE: RAKSTNIEKA ĢEOKULTŪRVĒSTURISKĀ POZICIONĒJUMA ASPEKTI. LATG. 2017;(9):53. doi:10.17770/latg2017.9.2742