Meškova, S. (2017). ANITA LIEPA UN LATGALE: RAKSTNIEKA ĢEOKULTŪRVĒSTURISKĀ POZICIONĒJUMA ASPEKTI. Via Latgalica, 9, 53. https://doi.org/10.17770/latg2017.9.2742