Meškova, S. (2017) “ANITA LIEPA UN LATGALE: RAKSTNIEKA ĢEOKULTŪRVĒSTURISKĀ POZICIONĒJUMA ASPEKTI”, Via Latgalica, (9), p. 53. doi:10.17770/latg2017.9.2742.