[1]
S. Meškova, “ANITA LIEPA UN LATGALE: RAKSTNIEKA ĢEOKULTŪRVĒSTURISKĀ POZICIONĒJUMA ASPEKTI”, LATG, no. 9, p. 53, May 2017, doi: 10.17770/latg2017.9.2742.