Meškova, Sandra. “ANITA LIEPA UN LATGALE: RAKSTNIEKA ĢEOKULTŪRVĒSTURISKĀ POZICIONĒJUMA ASPEKTI”. Via Latgalica, no. 9, May 2017, p. 53, https://doi.org/10.17770/latg2017.9.2742.